مقاله ها و پایان نامه ها

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس

سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است.سازمان ها بدون تلاش هاو تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند.رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعیین کننده های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند(مصدقراد و همکاران،2007). تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

همچنین سرمایه اجتماعى را مى توان در دوسطح کلان وخرد مورد توجه قرار داد. در سطح کلان درباره جایگاه کلى یک سازمان در زمینه اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و شبکه‌هاى ارتباطات بیرونى و در سطح خرد به دو نوع سرمایه اجتماعى موجود در داخل سازمان مى‌توان اشاره کرد (محققی, ۱۳۸۵).الف) سرمایه اجتماعى خرد در سطح […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش …

خواستن ، سنداحتیاج است و نشانه فقر و ناداری، گاهی یک آبرو در گرو یک خواستقرار داردو با گشودن دست نیاز ، آن آبرو و حیثیت سالیان دراز، یکباره بر خاک می ریزد و بر باد می رود.امام علی (ع) فرموده است:«ماء وجهک جامدتقطره السوال، فانظر عند من تقطره؟»: ( آبروی تو، جامد است و […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

جدول ۴-۳-مقایسه ی نتایج روش پیشنهادی با روش CN و Jaccard چکیدهامروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۱۲

(۱ ، ۱۶۴ )یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور(۱ ، ۲۵۵ )کیست که نقش حسرتها و گلهها و خاطرهها و آرزوهای خاموش خود را در این غزلها نیابد و از احساس وجود همدرد و غمگسار بزرگی چون حافظ احساس تسلّی نکند ؟(همان ):معاشران ز حریف […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

۱ ـ ۱۲ ویژگی اشعار حافظ ………………………………………………………………………………………………..۱۲۱ ـ ۱۳ مشخصات و خصایص شعر حافظ ………………………………………………………………………….۱۳۱ ـ ۱۴ سخن وری و صنعت گری حافظ …………………………………………………………………………..۱۶۱ ـ ۱۵ انقلاب حافظ در غزل ……………………………………………………………………………………………..۱۶۱ ـ ۱۶ رویکردهای معنایی به شعر حافظ …………………………………………………………………………..۱۶فصل دوم :واقعیات اجتماعی در غزلیات حافظ۲ ـ ۱ساخت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲ ـ۲ اجتماعیات در ادبیات ………………………………………………………………………………………………۲۱۲ ـ […]