پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۲۳

با گریز از زهد و ریا و تزویر و نفاق به می و معشوق یا مستی و عشق پناه میبرد ومستی و راز و نیاز شبانه را بر عجب و نماز زاهد و سیب زنخدان شاهد را برمیوههای بهشتی برتر مینهد و بهشت نقد امروز را به جای وعده فردای زاهد برمیگزیند. بنابراین، حافظ با […]