پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره اطاعت عملی، کتاب مقدس، حق همسایه

تو او را دوست بداری، من امین هستم و به تو پاداش نیک خواهم داد. ولی اگر او را دوست نداری، من داور هستم و تو را مجازات خواهم کرد» (کهن، ۱۳۸۲: ۲۳۲ و ۲۳۳). از میان فرمان‌های الهی که در ده‌فرمان آمده است، چهار فرمان‌ آن‌ به‌ رفتار ما نسبت‌ به‌ خدا، و شش‌ […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، محبت خداوند، رسول اکرم (ص)، جوادی آملی

از آخرت دوست میدارند. کافرین کسانی هستند که با پررنگ ترین حجابها پوشیده شدهاند و به علت امتناع از قبول هدایت الهی و همینطور تعلق شدید به دنیا و متعلق های ان، خداوند هدایت یا درجهی ثبات در ایمان را از ایشان سلب میکند (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۲: ۳۵۴-۳۵۵؛ گنابادی، ۱۴۰۸، ج ۲: ، ۴۳۷). […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره فیض کاشانی

بدانیم، اما نگاهی به آیات بعد میرساند که مقصود از ولایت در این آیه ولایت حبی است زیرا حضور محبت دراین نزدیکی است که باعث میشود اهل کتاب پشتیبان یکدیگر شوند: «بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» و این محبت است که مسلمان را که به سمت آنها گرایش پیدا کردهاند را همرنگ ایشان میکند: «وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، محبت خداوند، ظاهر و باطن

نفسانی (محبت، صبر، خوف، رجاء و شکرگزاری) که رابطه مطلوب و جهت گیری درونی آدمی را با خداوند رقم میزنند، صورت گیرد تا نقاط اشتراک و اختلاف این کتب آسمانی در موضوع مورد نظر جهت همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان حاصل آید. ۴-۱- بررسی محبت در قرآن و عهدین محبّت از آموزههای اخلاقی مشترک در […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره انتخاب سرنوشت، زندگی روزمره، اراده آزاد، ناخودآگاه

میسازد و مانع رشد او میشود و هرزگی و بیبندوباری را ترویج میکند و زمینه را برای نوعی ستیزهگری و بیتفاوتی اخلاقی فراهم میسازد و بدین سان اهمیت اخلاق و اعمال صالح را به عنوان نتیجه ضروری ایمان مورد غفلت قرار میدهد. در صورتی که، حضرت مسیح، مهمترین تقصیرات فریسیان را در این نکته میداند […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، آسایش و راحتی، فضایل اخلاقی، مرگ و زندگی

یونانی، فرد مختون و نامختون، غلام و آزاد، به مسیح ایمان بیاورد نجات خواهد یافت (کولسیان۳: ۱۱؛ رومیان۱۰: ۱۱-۱۳). ۲٫ عادل شمردگی و بخشش گناهان: از مهمترین نتایج ایمان، عادل شمردگی است. پولس در دفاع از اینکه ایمان، یگانه شرط کافی برای نجات است آن را فقط در رابطه با عادل شمردگی میداند (Morgan, 1912, […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره رفتار اخلاقی، اصول اخلاقی، فضایل اخلاقی، رسول اکرم (ص)

لازم است ولی کافی نیست و باید با اصول اخلاقی در هم آمیزد؛ به همین دلیل است که می گوید: «زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. » (متی ۵: ۲۰). ۲٫ اخلاقی که عیسی ذکر می‌کند اخلاقی است که بر کانونیت […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع رابطه علیت، امنیت عمومی، امام خمینی، مسئولیت کیفری

مرتکب، وسیله، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه، رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه. ۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکبرفتار انسان اصولاً شامل فعل و معتقدات او است و فعل یا مثبت یا منفی. فعل مثبت به نوبه خود یا فعل مثبت مادی است یا فعل مثبت معنوی است همانطور که قبلاً بیان کردم رفتار محارب باید به […]