پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- قسمت …

نتیجه: آپارتمان ارزان در تهران گران است.در منطق فازی چنین تناقض هایی دیده نمی شود.نکته مهم دیگر اینکه انسان در محاوره و مکالمه همواره از استدلال تقریبی استفاده می کند. به مثال زیر توجه فرمایید:اغلب سوئدی ها بلوند هستند.در اینجا کلمه “اغلب” فازی است یعنی مرز دقیق ندارد. مشخص نشده که دقیقا چند درصد مردم […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

جدول ۴-۳-مقایسه ی نتایج روش پیشنهادی با روش CN و Jaccard چکیدهامروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۶۰

(۷ ، ۳۵۶ )این بدان معنا نیست که حافظ درصدد بیان فلسفههای اعتقادی ایران باستان است، بلکه این ابیات نشان دهندهی آشنایی و توجه ذهنی حافظ به این رنگ و زمینه است(امامی،۱۳۸۷ :۷۹ ).زردشتی گریدیوان حافظ مالامال از مغ، مغان و مغبچه و عناصر به جای مانده از ایران کهن است که حافظ به هنرمندی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۶۲

یا :گفتم از گوی فلک ، صورت حالی پرسم گفت : آن می کشم از خم چوگان که مپرس( ۷ ، ۲۷۱ )قران ماه و مشتریشاعران و نویسندگان در اشعار خود به سعد بودن قران ماه و مشتری اشاره کرده اند و آن را دستمایۀ مضمون آفرینیهای بسیاری از خوبی، خوشی، و تناسب وقایع قرارداده […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست( ۴ ، ۲۸ )اشاره به تفسیری است که دربارۀ گم کردن انگشتری سلیمان در تفاسیر ذکر کرده اند. چنان که در تفسیر طبری گوید: چون خدای خواست که آن مملکت از سلیمان بشود چون به آب خانه اندر […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

( ۲ ، ۴۸۶ )بحث توحید در میان است. تا آنکه می‌گوید:این قصه عجب شنو از بخت واژگون ما را بکشت یار به انفاس عیسوی( ۵ ، ۴۸۶ )حافظ میگوید انفاس عیسوی میکشد، زنده نمی‌کند اما ما از این کشتن معنی زنده شدن را می‌گیریم.گاهی نیز حافظ به بودن حضرت عیسی در آسمان چهارم اشاره […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

هر که چون لاله کاسه گردان شد زین جفا رخ به خون بشوید باز(۴ ، ۲۶۲ )کاسه گرفتنساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت میگفتم این سرود و می ناب میزدم(۷ ، ۳۲۰ )معنی عادی و متبادر به ذهن در عبارت کاسه گرفتن معادل میگساری یا شراب در جام رفیقان ریختن است که البته این […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

( ۱ ، ۵۶ )نیز به همین معنی است وهمچنین در بیت زیر:ای آفتاب آینه دار جمال تو مشک سیاه مجمره گردان خال تو( ۱ ، ۴۰۸ )خوشه چینیگردآوری محصول جا مانده و پراکنده در کشتزار، پس از برداشت محصول اصلی است. خوشه چین، آنکه پس از درو کردن کشت زار جو و گندم و […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۵۶

داستان حضرت یوسفمهمترین عناصر و مضامینی که از زندگی و شخصیت حضرت یوسف (ع ) مورد توجه شاعران فارسی زبان قرار گرفته، عبارت است از: محبت حسن یوسف (ع )، حسادت و نیرنگ برادران، به چاه افتادن یوسف، گرگ و پیراهن یوسف، نجات از چاه و به بردگی گرفتن یوسف،عشق یا هوس زلیخا، زنان دربار […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

(۷ ، ۱۷ )خرقه از سر برکشیدنخرقه چون چاک نداشته از سر بیرون آورده میشده(خرمشاهی، ۱۳۶۸ :۵۴ ).ساغر می در کفم نه تا ز سر برکشم این دلق ازرق فام را(۲ ، ۸ )یعنی خرقۀ تصوف را از تن کسی به درآوردن واین کار در میان صوفیان نشانۀ آن بوده است که تو لایق این […]