متا تگ چیست؟ روش استفاده از آن در سئو سایت

سرفصل محتوا متا تگ چیه ؟ تگ Alt-Text یا متن جانشین واسه تصاویر تگ Author (نویسنده) تگ Canonical متا تگ news_keywords سرویس خبر گوگل تگ Standout در سرویس خبر گوگل تگ Local Source در سرویس خبر گوگل تگ های H1 تا H6 متا تگ Description تگ Nofollow تگ Noindex متا تگ های Open Graph واسه رسانه های اجتماعی متا تگ Robots تگ Title متا تگ

ادامه مطلب

Share
1 2 3 100