رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

۱۰۵
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۳

منابع ۱۱۷

مقدمه
بیان مسئله
آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.
در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.
سوال تحقیق
از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه ی تحقیق
تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.
پیشینه ی تحقیق
در زمان نگارش این پایان نامه، پیشینه ی تحقیقی خاصی که به زبان فارسی باشد و موضوع مطالعه آن مستقیماً بررسی تعامل این دو سازمان در مورد موضوعات تجاری-بهداشتی باشد، یافت نشد. اما در عرصه ی بین المللی منابعی نظیر کتاب موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی که توسط دبیرخانه های دو سازمان نگارش یافته است، وجود دارد که در آن به بررسی موافتنامه های سازمان تجارت جهانی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی و همینطور تبیین موضوعات بهداشتی تجاری پرداخته است،که به عنوان منبع اصلی بخشهایی از این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نشستهای دو سازمان که در مورد موضوعات مختلف بهداشتی تجاری ، برگزار کرده اند و بیانیه هایی که در این زمینه منتشر کرده اند که مهمترین آنها بیانیه که دوحه در زمینه موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی است، به عنوان منابع قابل اعتماد در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
اما نو آوری این پایان نامه در این است که سعی شده، ضمن بررسی ساختار دو سازمان، علی الخصوص سازمان بهداشت جهانی، نحوه ی تعاملات این دو سازمان در مورد موضوعات نوظهور در عرصه ی تجارت و بهداشت همچنین قواعد حاکم براین موضوعات و نحوه ی حل و فصل اختلافات در این عرصه مورد بررسی قرار بگیرد.
اهداف تحقیق
همانطور که گفته شد برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر، وجود دارد. در این راستا، این پایان نامه در پی بررسی تعاملات مشترک صورت پذیرفته توسط این دو سازمان جهانی و اصول و قواعد حاکم بر موضوعات تجاری بهداشتی و تاثیرات آن بر تجارت بین الملل است تا از این طریق میزان انسجام در سیاست های بهداشتی و تجاری مابین دو سازمان مشخص شود و در صورت نیاز، پیشنهادهایی برای روش های تعاملات این دو سازمان جهت ارتقاء در هماهنگی مابین سیاست های این دو ارائه شود.
روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه توصیفی می باشد و با مراجعه به کتابخانه ها و منابع اینترنتی، تلاش شد به نحو جامعی موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.
ساختار تحقیق
در این پایان نامه تلاش شد، در فصل اول آن ساختار سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار بگیرد تا یک آشنایی ابتدایی نسبت به دو سازمان ایجاد شود و در فصل دوم موافقتنامه ی مرتبط با تجارت و بهداشت که توسط دو سازمان منعقد شده، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود این دو سازمان در موافقتنامه های خود تا چه اندازه اهداف سازمان مقابل را مدنظر قرار داده است و در فصل سوم موضوعات خاص بهداشتی تجاری که تغییر در استانداردهای انها ممکن است به نحوی بر روی تجارت و بهداشت تاثیر بگذارد مورد بحث قرار گیرد و در فصل چهارم تلاش شده با بررسی نحوه حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، مسیر راه در صورت اختلاف بین کشورها در این موضوعات مشخص شود و در انتها نحوه انسجام گرایی سیاست های دو سازمان، برای رسیدن به یک تعادل در بهداشت و تجارت، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی جزء مهمترین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد هستند که زیر نظر شورای اقتصادی، اجتماعی فعالیت می کنند و هرکدام از آنها عهده دار وظایف خاص و بسیار مهم در دنیای کنونی هستند. از یک سو سازمان تجارت جهانی، نهادی است که فعالیتهای تجاری را زیر نظر دارد و به آن نظم می دهد و از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی سعی می کند بهداشت جوامع را به بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهد.
در این راستا، هر کدام از این سازمانها برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ساختاری قدرتمند و ساز و کاری مشخص برای اتخاذ تصمیمات تخصصی می باشند. از این رو، ضروری است ابتدا ساختارهای این دو سازمان را بررسی کنیم؛ سپس در فصول آتی به نحوه ی تعامل این دو سازمان بپردازیم. بنابراین در این فصل ابتدا سازمان تجارت جهانی، سپس در بخش دوم سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: سازمان تجارت جهانی
امروزه شاهد آن هستیم که سازمان تجارت جهانی اصلی ترین نهاد تجارت بین الملل است و به گسترش تجارت آزاد و بدون تبعیض در سراسر دنیا کمک می کند و اکثر کشور های دنیا نیز عضو این سازمان هستند. از این رو، برای شناخت بهتر این سازمان و اهداف و نحوه عملکرد آن باید تاریخچه ی این سازمان را بررسی کنیم.
گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی
در طول دوره ی جنگ جهانی دوم این دیدگاه تقویت شد که سیاست های اقتصادی اشتباه از جمله رکود اقتصادی آمریکا و پرداخت غرامت توسط آلمان بدلیل خرابی های جنگ جهانی اول، از دلایل مهم بروز جنگ جهانی دوم بود؛ به همین خاطر در سال ۱۹۴۴ کنفرانسی برای حل معضلات پولی و بانکی برگزار شد که به کنفرانس برتون وودز شناخته شد و از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد ۳ سازمان برای اداره اقتصاد دنیا بود که در نهایت طی این کنفرانس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسید و به ضرورت وجود یک نهاد تجاری بین المللی نیز تاکید شد.
برهمین اساس، گروهی از کشورها منشور سازمان تجاری بین المللی را آماده کردند و در سال ۱۹۴۷ در کنفرانس هاوانا که حدود پنجاه کشور در مذاکرات شرکت کرده بودند، تلاش شد تا سازمانی ایجاد شود که با تدوین قواعدی برای تجارت، سرمایه گذاری خارجی و … در تجارت بین المللی نظم خاصی را ایجاد کند. بنابراین طی تلاش های فراوانی که در کنفرانس هاوانا انجام شد در سال ۱۹۴۸ ایجاد این سازمان مورد توافق کشورها قرار گرفت؛ اما برخی کشورها از جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل شدند و کنگره آمریکا پیوستن به این سازمان را به معنای خدشه دار شدن حق حاکمیت ایالات متحده تلقی کرد و علاقه ای به امضای آن نشان نداد. در نهایت با عدم تصویب کنگره ایالات متحده سازمان تجاری بین المللی پا به عرصه ی وجود نگذاشت.
هم زمان با روند تصویب منشور سازمان تجاری بین المللی، تعدادی از کشورها(۱۵ کشور) مذاکراتی برای کاهش تعرفه های گمرکی انجام می دادند. این کشورها جزء کشورهایی که برای ایجاد یک سازمان تجاری بین المللی تلاش می کردند، هم بودند ولی بدلیل ناامیدی به تشکیل این سازمان وهمینطور تسریع در آزادسازی تجارت بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین اصلاح قوانین حمایتی که از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده بود ، وارد این مذاکرات شدند که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ تعداد این کشورها به ۲۳ کشور رسید. در نهایت این کشورها توافق کردند تعرفه های گمرکی بین خود را کاهش دهند که همین امر منجر به ایجاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد. این موافقتنامه از ۳۰ جون ۱۹۴۸ تحت یک پروتکل موقت بین کشورهای متعاهد لازم الاجرا شد و از آنجا که گات تنها یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه سازمان ،کشورها نیازی به تصویب آن در مجالس داخلی نداشتند و از سوی دیگر، سازمان تجاری بین المللی که در کنفرانس برتون وودز به ضرورت وجود آن تاکید شده بود، شکل نگرفته بود و این دلایل موجب شد گات به عنوان موافقتنامه ای که آزادسازی تجارت را تسریع می کند، مورد توجه دولت ها قرار گیرد.
در حدود ۴۷ سالی که گات وجود داشت، اصول اساسی گات باقی ماند و طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده در دور های ابتدایی تنها مذاکرات برای کاهش تعرفه های تجاری بود اما از دور ششم مذاکرات که به دور کندی اسم معروف است، موضوع تجارت منصفانه هم وارد مذاکرات شد و از آن دور به بعد موضوعات دیگری غیر از کاهش تعرفه های گمرکی نیز مورد توافق قرار گرفت. با اینکه گات یک توافقنامه موقت بود و ظرفیت محدودی برای فعالیت داشت اما در طول ۴۷ سال موفق به حفاظت و پیشرفت آزادی تجارت در عرصه بین المللی شد. اما گات مشکلاتی هم داشت که از جمله آن : ۱-فقدان اساسنامه ای که به گات شخصیت حقوقی ببخشد و ساختار سازمانی آن را مشخص کند ۲-موقت بودن موافقتنامه ی گات ۳- وجود شرط پدر بزرگ که به کشورها اجازه می داد قوانینی که از قبل وضع کرده بودند را حتی در صورت تعارض با مقررات گات همچنان اجرا کنند ۴-ابهام در مورد اختیارات و قدرت تصمیم گیری۵- عدم پوشش موضوعات جدید در آن که به مرور زمان ایجاد شده بودند مانند تجارت خدمات و مالکیت فکری، نمی توانست اثرگذاری لازم را در روابط تجاری بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی ایجاد کند. این مشکلات موجب شد تا اعضای گات تلاش های جدیدی را برای ایجاد یک سازمان دائمی انجام دهند و نهایتا در آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است، کشورهای مذاکره کننده برای تشکیل سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند و عملا این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ در نشست وزیران مراکش رسما ایجاد شد و وظایف سازمانی گات را بر عهده گرفت و مهمترین ضعف گات را که تنها به عنوان یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه یک سازمان بین المللی، کاملا برطرف کرد.
اساسنامه سازمان تجارت جهانی در یک مقدمه و ۱۶ ماده تدوین شده است و اهداف و وظایف این سازمان در مواد ۲ و۳ و ساختار سازمان در مواد ۴ و ۶ مشخص شده است. طبق ماده ۱۱ طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ و همچنین کشورهای اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه را می‌پذیرند وهمچنین تعهدات به گات ۱۹۹۴، و تعهدات خاص به موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات را پذیرفته اند جز اعضای اصلی سازمان هستند و همچنین طبق بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه این سازمان، دولت یا قلمروی گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه خود مختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود و طبق ماده ۱۶ اساسنامه با تشکیل سازمان تجارت جهانی موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) همچنان به عنوان یک معاهده برای تجارت کالا می تواند مورد استناد قرار گیرد و جز یکی از اسناد لازم الاجرا سازمان تجارت جهانی محسوب می شود. هم اکنون حدود ۹۵ درصد اقتصاد دنیا زیر نظر این سازمان قرار دارد و بیش از ۱۵۰ کشور دنیا عضو آن هستند که همین امر نشان دهنده ی اهمیت این سازمان است؛ به عبارتی دیگر می توان ادعا کرد این سازمان در آینده نزدیک قابلیت تبدیل شدن به مهمترین سازمان بین المللی را دارد و می تواند یک رقیب جدی برای کسب عنوان مهمترین سازمان بین المللی برای سازمان ملل متحد باشد.
گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای دنیا عضو آن هستند و حدود ۹۵ در صد اقتصاد دنیا تحت نظر آن اداره می شود، برای انجام وظایف خود دارای ساختار تشکیلاتی است که این تشکیلات در مواد ۴ و ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان شده اند. بر اساس اساسنامه، سازمان دارای ارکان زیر می باشد:
الف:کنفرانس وزیران
بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. در این راستا، کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند. نکته حائز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *