منبع پایان نامه درمورد بانکداری الکترونیک-فروش و دانلود پایان نامه کامل

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ……………………………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته ………………………………………….. که در تاریخ …………….. از پایان نامه/ رساله خودتحت عنوان “…………………………………………………………………………………………………………………..” با کسب نمره ………… و درجه ………….. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متهد میشوم :
۱) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
۲) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳)چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطعی زمانی بر خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :
تقدیم به :
پدر و مادرم که بعد از پروردگار مرا پروراندند و تقدیم به همسر فداکارم که همواره همراه، یار و مددکار من بوده است و فرزندانم که امیدوارم در علم و ادب و اخلاق پا در جای بزرگان گذارند

تقدیر و تشکر :
باتشکر از مشقات فراوان همسرم که بدون یاری او طی این طریق برایم بسیار مشکل می نمود.
و تشکر از کلیه اساتیدی که به من آموختند چطور بیاموزم و چگونه زندگی کنم. همچنین از تمام عزیزانی که اینجانب را در تهیه و تدوین پایان نامه حاضر یاری نمودهاند، تشکر و قدردانی نموده و کمال ارادت خود را به ایشان ابراز مینمایم. با تشکر فراوان از:

جناب آقای دکتر مجید رستمی، استاد راهنمای محترم پایان نامه، به خاطر زحمات فراوان و ارشادات مفید ایشان.
جناب آقای دکتر محسن شفیعی، استاد مشاور محترم پایان نامه.
مدیران، کارشناسان و همکاران محترم بانک ملت.

در خاتمه با تجلیل از زحمات و تلاش‎های سایر دوستان و یارانی که مرا در راه تهیه و تکمیل این پایان‎نامه تشویق و راهنمائی نموده‎اند، سعادت و سلامت این عزیزان را از درگاه احدیت خواستارم.

فهرست
عناوین صفحه
فصل اول (طرح تحقیق- کلیات) ۲
مقدمه ۳
تعریف مساله ۶
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۷
۳٫۱٫ سوالات تحقیق ۹
۴٫۱٫ اهداف تحقیق ۱۰
۵٫۱٫ قلمرو مکانی و زمانی ۱۰
۶٫۱٫ جامعه آماری ۱۱
۷٫۱٫ شیوه نمونه گیری ۱۲
۸٫۱٫ شاخص ها عومل بحرانی موفقیت ۱۳
۹٫۱٫ مدل مفهومی پیشنهادی ۱۵
۲٫ فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق) ۱۶
مقدمه ۱۷
۱٫۲٫ بانکداری الکترونیک ۱۹
بانکداری الکترونیک چیست؟ ۲۲
۲٫۱٫۲٫ تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان ۲۳
۳٫۱٫۲٫ تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران ۲۳
۱٫۳٫۱٫۲٫ بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران ۲۵
مدلهای بانکداری الکترونیکی ۲۷
۱٫۲٫۲٫ بانک های الکترونیکی ۲۷
۲٫۲٫۲٫ شعبات الکترونیکی ۲۷
۳٫۲٫۲٫ انواع خدمات بانکداری الکترونیکی ۲۷
۳٫۲٫ انواع پرداخت های الکترونیکی ۳۵
۱٫۳٫۲٫ کارت های اعتباری ۳۶
۲٫۳٫۲٫ کارت های هوشمند ۳۶
۴٫۲٫ سطوح بانکداری الکترونیک ۳۸
۱٫۴٫۲٫ بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) ۳۸
۲٫۴٫۲٫ بانکداری الکترونیکی بین بانکی ۳۸
۵٫۲٫ تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی ۳۹
۶٫۲٫ مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی ۴۰
۷٫۲٫ جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک ۴۲
۸٫۲٫ بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات ۴۲
۱٫۸٫۲٫ ضرورت توجه به کیفیت خدمات ۴۷
۲٫۸٫۲٫ ابعاد کیفیت خدمات ۴۹
۹٫۲٫ مزایای بانکداری الکترونیک ۵۲
۱٫۹٫۲٫ از دید موسسات مالی ۵۲
۲٫۹٫۲٫ از دید مشتریان ۵۲
۱۰٫۲٫ معایب بانکداری الکترونیک ۵۳
۱۱٫۲٫ دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک ۵۳
۱۲٫۲٫ بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال ۵۴
۱۳٫۲٫ پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی ۵۷ ۱۴٫۲٫ دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک ۵۸
۱۵٫۲٫ دولت الکترونیک در ایران ۵۹
۱۶٫۲٫ تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی ۵۹
۱۷٫۲٫ بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک ۶۱
۱۸٫۲٫ مزایای بانکداری الکترونیک ۶۲
۱۹٫۲٫ مبانی و چارچوب نظری تحقیق ۶۴
۲۰٫۲٫ بانکداری الکترونیک چیست ؟ ۷۰
۲۱٫۲٫ رویکردهای بانکداری الکترونیک ۷۵
۲۲٫۲٫ اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران ۷۷
۲۳٫۲٫ بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی ۸۲
۲۴٫۲٫ پیشینه تحقیق ۸۸
۲۵٫۲٫ تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها ۱۰۲
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق) ۱۰۶
مقدمه ۱۰۷
۱٫۳٫ روش تحقیق ۱۰۸
۲٫۳٫ سوالات تحقیق ۱۱۲
۳-۳٫ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ۱۱۳
۴٫۳٫ حجم نمونه و روش تعیین آن ۱۱۴
۵٫۳٫ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ۱۱۵
۶٫۳٫ ابزارهای گردآوری داده ها ۱۱۶
۷٫۳٫ رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۱۱۸
۱٫۷٫۳٫ روایی (اعتبار) تحقیق ۱۱۹
۲٫۷٫۳٫ پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق ۱۲۰
۸٫۳٫ جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس) ۱۲۲
۹٫۳٫ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃلاﻋﺎت ۱۲۳
۱۰٫۳٫ مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس ۱۲۴
۱٫۱۰٫۳٫ مروری بر تصمیم گیری چند معیاره ۱۲۴
۲٫۱۰٫۳٫ تصمیم گیری چند معیاره ۱۲۶
۳٫۱۰٫۳٫ تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ۱۲۹
۴٫۱۰٫۳٫ روش های بی مقیاس کردن شاخص ها ۱۳۱
۵٫۱۰٫۳٫ روش های ارزیابی وزن شاخص ها ۱۳۳
۶٫۱۰٫۳٫ تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس) ۱۳۷
۷٫۱۰٫۳٫ الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس ۱۳۹
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق) ۱۴۱
مقدمه ۱۴۲
تحلیل جامعه شناختی ۱۴۲
مروری بر شاخص های شناسایی شده ۱۴۷
۳٫۴٫ مدل تاپسیس (TOPSIS) 148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS 149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) ۱۶۲
خلاصه تحقیق ۱۶۳
نتایج پژوهش ۱۶۵
۳٫۵٫ نتیجه گیری ۱۶۸

 
 
4.5. محدودیت های تحقیق ۱۶۹
۵٫۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۶۹
منابع ۱۷۱
منابع فارسی ۱۷۱
منابع انگلیسی ۱۷۹
چکیده ۱۸۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱٫ مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی ۴۱
جدول ۳-۱ سوالات پرسشنامه ۱۱۷
جدول ۳-۲ . میزان آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه ۱۲۲
جدول ۳-۳ . ماتریس تصمیم گیری تکنیک های چند شاخصه ۱۲۸

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه ۱۴۳
جدول ۴-۲٫خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه ۱۴۶
جدول ۴-۳٫ماتریس اولیه تاپسیس ۱۵۰
جدول۴-۴٫ماتریس بی مقیاس شده ۱۵۲
جدول ۴-۵٫ وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) ۱۵۵
جدول ۴-۶٫ مقادیر ایده آل مثبت و منفی ۱۵۷
جدول ۴-۷٫ مقادیر فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی ۱۶۰
جدول ۴-۸٫ اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی ۱۶۰
جدول ۵-۱٫ خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه ۱۶۴
جدول ۵-۲٫وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) به صورت نزولی ۱۶۷
جدول ۵-۳٫ اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی ۱۶۸

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱ . انواع تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 136
نمودار۳-۲٫ فواصل اقلیدسی گزینه های تصمیم گیری از گزینه های ایده آل و بدترین در فضای دو بعدی (هوانگ و یون، ۱۹۸۱) ۱۳۸
نمودار ۴-۱٫ نمودار توزیع وضعیت جنسیت ۱۴۴
نمودار ۴-۲٫ وضعیت توزیع سطوح سازمانی ۱۴۴
نمودار ۴-۳٫ وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۴۵

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پیشنهادی ۱۵
شکل شماره ۲-۱٫ ضرورت توجه به کیفیت خدمات ( منبع: سید جوادین و کیماسی، ۱۳۸۴ ۴۹

چکیده :
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با بهره گرفتن از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .
کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS
فصل اول

طرح تحقیق ( کلیات )

مقدمه
توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل‌ گرفته تجارت الکترونیکی نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.
با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الکترونیکی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند. بانکداری الکترونیکی این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تأثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند.
امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند
در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الکترونیکی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است که در حدود ۹۷% از مشتریانی که تراکنش های خود را از طریق آنلاین انجام می دهند، در ۱۲ ماه بعد نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراکنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst & Young,2002).
بطور کلی کاربران ومشتریان تجارت الکترونیکی به دنبال کارایی، سرعت بیشتر و یک راه ارزانتر برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الکترونیکی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تکنولوژیکی داشته اند. صنعت بانکداری که بر پایه ب
ه اشتراک گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی متکی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل کرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.
در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلکه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز کردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات کاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه کنند. به عبارتی موسسات مالی و بانک ها باید از یک سو خودشان را از نظر تکنولوژیکی کاملا مجهز کنند و از سوی دیگرنیز یک برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .
بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانکها موارد فوق را برای انجام تراکنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات کاربران داخلی(کارمندان) و کاربران خارجی( مشتریان ، شرکای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور کلی یک کسب و کار میتواند بوسیله استفاده از تکنولوژیهای متعدد که بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر کند و آنرا بهبود ببخشد. این کار منافع متعددی دارد که عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و کارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی که گفته شد حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی یک امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانک قرار گیرد که از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانکها اجازه می دهد تا کارایی و تاثیر خود را در کار با شرکتها افزایش دهند و از سوی دیگر یک رابطه پایدار را با مشتریان برقرار کند.
بطور کلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانکداری الکترونیکی به سادگی امکان پذیر نیست زیرا همانطور که فاکتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاکتورهاو عواملی نیز هستند که میتوانند این روند را با کندی و مشکل مواجه می کنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و بحران در پذیرش موفقیت آمیز بانکداری الکترونیکی و مجازی در پنج سال اخیر مورد توجه بسیاری ازمحققان دانشگاهی قرار از جمله نشریات بانکی گرفته است (Bradly and Stewart,2005;Waite and Harrison,2006;Mukherjee and).
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ بعد از بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، سوالات تحقیق حاضر ، بیان خواهد شد . و در پایان این فصل ، به هدف های تحقیق پرداخته خواهد شد .
۱-۱) تعریف مساله
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *