قیمت اسکلت فلزی

قیمت ساخت اسکلت فلزی                  قیمت ساخت ونصب اسکلت فلزی به چند صورت مابین کارفرما وپیمانکاربسته میشود الف:به صورت کیلویی براساس برگ باسکول : پیمانکاران اسکلت فلزی اکثرا قرارداد خود

ادامه مطلب

Share