جایگزینی برای بک لینک

گوگل به دنبال جانشین بک لینک با ورود الگوریتم پنگوئن ۲ معادلات زیادی در سئو تغییر کرد. کاهش ارزش بک…