دانلود پایان نامه

۱۰*۱۰*۱۳ یعنی ۱۳۰۰ حالت مختلف که تمامی ترکیبات ممکن از سه پارامتر را شامل میشود، بررسی کرد و مقدار بیشینه توان ایجادی در هر حالت را به دست آورد و در جداول Lookup Table مربوط قرار داد. برای بدست آوردن این ۱۳۰۰ مقدار بیشینه توان، از نرم افزار معرفی شده در فصل چهارم استفاده شده است که بر اساس حل تحلیلی پیل سوختی عمل میکند و پس از حل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سبک هویت، بهزیستی روان شناختی، روان شناختی، رگرسیون
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید