عمومی

پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

مورد مطالعه قرار گرفت. تحت شرایط متفاوت آزمایشگاهی با افزایش زمان میزان جذب هم افزایش یافت و در حدود ۲۰-۱۵ دقیقه به تعادل رسید.
اصلاح جاذب توسط نیتریک اسید و هیدروکسیل آمین هیدروکلراید ظرفیت جذب جاذب را بهبود داد]۲۹[.
پارامترهای جذب توسط ایزوترم فرندلیچ و لانگمویر مدل شد و ثابت ها تعیین شدند. سینتیک جذب به خوبی به کمک یک معادله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *