دانلود پایان نامه

لیگاند انتقال ?-?* (آزومتین C=N)هم مشاهده می شود که در لیگاند H2Me-Salbn درnm 394 (M-1cm-1 2700 ? : )ودر لیگاند H2Me-Saldien در nm 397 (M-1cm-1 2100?:) قرار دارند. طیف UV-VISلیگاندهای H2Me-Salbnو H2Me-Saldien درشکل ۳-۵ و ۶-۳ نشان داده شده است.

شکل(۳-۵): طیف جذب الکترونی

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Français :، qui، Anglais :، il
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید