عمومی

پایان نامه با کلید واژگان H2Me-Saldien، H2Me-Salbn، (M-1cm-1، )متعلق

D4h Oh
در طیف هر یک از دو لیگاند H2Me-Saldien و H2Me-Salbn دو انتقال عمده مشاهده می شود. در لیگاند H2Me-Salbn انتقال در nm 318 (M-1cm-1 6030 ? :)و در لیگاند H2Me-Saldien انتقال در nm 320
(M-1cm-1 5200?: )متعلق به انتقال ??- ? درون لیگاندی می باشد .در این دو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *