عمومی

پایان نامه با کلید واژگان توانائی، ۱A1-1T2، ۱و۲، کانژوگه

C=N
با توجه به مشاهده انتقالهای CT در کمپلکسهای ۶- ۱می بینیم که این انتقالها نسبت به لیگاند آزاد جابجائی درحدود nm 70 به سمت طول موج قرمز جابجائی نشان می دهند. علت این امر افزایش نظم در سیستم و توانائی بیشتر پیوندهای پای کانژوگه برای رزونانس در سیستم است.
انتقال ۱A1-1T2 در کمپلکسهای ۱و۲ به صورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *