دانلود پایان نامه

۵۷۶
۴
[Co(Me-Saldien)(3-MePy)]B(Ph)4
———–
(۴۸۲۰)۳۷۵
(sh2500) 421
(۳۳۵) ۴۹۶
(۳۱۴) ۵۸۳
۵
[Co(MeSaldien)( Py)]B(Ph)4
———-
(۳۹۰۰)۳۷۵
(sh2200)420
(۳۱۰)۵۰۳
(۲۹۰)۵۸۰
۶
[Co(MeSaldien)( MeIm)]B(Ph)4
———-
(۴۱۶۰)۳۷۰
(sh2480)417
(۳۲۳)۵۰۵
(۳۰۴)۵۷۳
* : ?-?* آزومتین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان توانائی، ۱A1-1T2، ۱و۲، کانژوگه
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید