دانلود پایان نامه

LF

H2Me-Salbn
(۶۰۳۰)۳۱۸
(۲۷۰۰)۳۹۴
——–
——–
۱
[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4

——-
(۵۱۰۰) ۳۸۸
(sh247) 425
(۳۲۵)۶۵۰
۲
[Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4

——–
(۴۰۲۶) ۳۸۶
(sh1890) 429
(۲۹۵) ۶۴۶

انتقالهای ?-?*(آزومتین C=N )در هر دو لیگاند پس از کوئوردینه شدن به فلز مرکزی جابجا

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد (۵-۳)، تغیـیرات، کاتد.، پلاریزاسیون
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید