عمومی

پایان نامه با کلید واژگان ?),، (۰.۰۱mmol/L)، درحلال، M-1cm-1)

لیگاندH2Me-Salbn
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم
شکل(۳-۶): طیف جذب الکترونی لیگاندH2Me-Saldien
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم
جدول (۳-۶) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۱,۲ ?, nm (?, M-1cm-1)
ترکیب
? ( ?), ?- ?*
? (?), CT
?(?), CT+LF
? ( ?),

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *