پایان نامه مدیریت

پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت کیفیت جامع

رگرسیون گام به گام استفاده نموده است. به این ترتیب که همبستگی شایستگیهای رهبری با برخی از اصول مدیریت کیفیت جامع ( از جمله تمرکز بر مشتری، بهبود مستمر، درگیری کارکنان و مدیریت کیفیت عرضه کنندگان ) بسیار بالا می باشد (۸۰۲/۰=R2). همچنین تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری و ابتکار و نوآوری محصول با همبستگی بالا با کیفیت محصولات تولیدی رابطه دارد (۷۳۷/۰=R2 ). در این میان قویترین رابطه مربوط به تعهد مدیریت ارشد و اجرای برنامه های بهبود کیفیت می باشد (Das,Vinod Kumar, Uma Kumar,2011).
همچنین تحقیق دیگری در شرکت فرد آذربایجان به مقایسه شرایط قبل از پیاده سازی استاندارد ISO9000 و سپس استقرار آن می پردازد که نتایج نشان می دهد که استقرار ISO9000 توانسته است ضمن ایجاد شرایط صحیح کارها بر اساس رویه های مشخص و تعریف شده، امکان نظارت و کنترل به فرآیند تولید و عرضه محصولات شرکت را فراهم آورد. این امر توانسته رضایت مندی کارکنان را به دلیل شفاف شدن امور افزایش دهد و همچنین از فشار شرایط رقابتی حاکم بر حوزه فعالیت شرکت بکاهد (پارسا، ۱۳۸۰).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۶ مکانیزم مدیریت کیفیت
جهان در حال تغییر است و همین تغییر موجب عطف توجه از کمیت به سوی کیفیت شده است. همین تجدید نظر بر مقوله کیفیت روندی را به وجود آورده که پایه اولیه مدیریت کیفیت ( QM) نامیده می شود. این پایه توسط ادوارد دمینگ پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد. ادوارد دمینگ دانشمندی آمریکایی بود ولی اصول مدیریت کیفیت را ابتدا در ژاپن پی ریزی نمود. اولین قدمها برای اجرای مدیریت کیفیت، بر اساس فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که با بازبینی فرآیندها و بهره گیری از داده های کنترل شده برای یک فعالیت به دست آمد. ژاپنی ها به سرعت این فنون را فرا گرفتند و توانایی آن را داشتند که از این فنون در فرایندهای بهبود مستمر برای افزایش کیفیت و کارایی بهره گیرند و به این ترتیب به یکی از قدرتهای اقتصادی دنیا بدل شدند.
دمینگ بر این باور بود که بهبود مستمر کیفیت سبب کاهش هزینه ها می شود که منجر به بهبود کارایی یا تسخیر بازار و ماندگار شدن در کسب و کار می شود. همین تفکر دمینگ موجب گرایش دیگر کشورها نیز به امر بهبود کیفیت شد. دمینگ فلسفه خود را به رهبران مؤسسات مختلف ژاپنی تعلیم داد و بزرگترین جایزه کیفیت ژاپن را به نام خود نام گذاری کرد (جمشیدی، ۱۳۷۹ ).

 
 
2-6-1 اصول مدیریت کیفیت
برای مدیریت کیفیت اصولی هشتگانه مشخص شده است که می تواند توسط مدیریت رده بالا به منظور راهبری سازمان به سوی عملکرد بهتر مورد استفاده قرار بگیرد که این اصول به طور خلاصه به شرح ذیل می باشند.
– مشتری محوری: سازمانها به مشتریان خود وابسته اند و بایستی نیازهای حال و آینده مشتریان را درک نمایند، خواسته های آنان را برآورده سازند و در جهت فرا رفتن از انتظارات مشتریان تلاش کنند.
– رهبری: رهبران، وحدت مقصد ( هدف ) و جهت گیری سازمان را ایجاد می کنند. رهبران بایستی محیط درون سازمان را به نحوی آماده کرده و برقرار نگه دارند تا افراد بتوانند در دستیابی به اهداف سازمان بطور کامل مشارکت نمایند.
– مشارکت کارکنان: افراد در هر سطح و پست سازمانی که باشند جوهره سازمان هستند و مشارکت کامل آنان موجب می شود تا تمامی توانائیهای آنان در جهت منافع سازمان مورد استفاده قرار بگیرد.
– فرآیندگرایی: نتیجه مطلوب زمانی به صورت کاراتر حاصل می شود که فعالیتها و منابع مرتبط به آنها به صورت یک فرآیند، مدیریت شوند.
– رویکرد سیستمی در مدیریت: شناسایی و مدیریت فرآیندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف آن سازمان کمک می کند.
نگرش فرآیندگرا و سیستمی، این امکان را به وجود می آورد که با شناخت ورودیها و خروجی های هر فرایند، جایگاه هر فرآیند در شبکه فرآیندها و اثر متقابل هر عنصر یا عوامل بر سایر عوامل و استفاده از بازخورد در قالب ممیزیهای داخلی ( خود ارزیابیها و اندازه گیریها )، امکان ارتقای کارائی و اثربخشی سازمان فراهم گردد.
– بهبود مداوم: در عملکرد کلی سازمان، بهبود مداوم باید یک هدف دائمی برای سازمان باشد و همیشه بهبود مستمر را در نظر داشته باشد. سازمان باید به طور مداوم اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را با در نظر گرفتن خط مشی و اهداف کیفیت، نتایج ممیزیها و تجزیه و تحلیل داده ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت، به طور مستمر بهبود بخشد.
– رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری: در این رویکرد، تصمیمات مؤثر باید مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات باشد.
– رابطه سود بخش متقابل با تأمین کننده ها: هر سازمان و تأمین کنندگان آن به یکدیگر وابسته هستند و روابط سود بخش متقابل بین آنها موجب افزایش توانایی هر دو در ایجاد ارزش می گردد.
این هشت اصل مدیریت کیفیت مبنائی برای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت می باشند و برای اجرای مدیریت کیفیت لازم است که به این اصول توجه شود (نعمتی، ۱۳۸۴).

۲-۶-۲ نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت

پژوهشی از نوع مطالعات توصیفی در بیمارستان لولاگر تهران در سال ۸۴ با تشکیل گروه های بهبود کیفیت صورت گرفته است که نتایج این پژوهش نشان می دهد عملکرد گروه های بهبود کیفیت باعث کاهش میانگین رضایت شغلی کارکنان از ۹۲/۳ در شروع مطالعه به ۹۲/۲ در پایان مطالعه شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد گروه های بهبود کیفیت باعث کاهش میانگین رضایت بیماران از ۱/۳ در شروع مطالعه به ۷/۲ در پایان مطالعه شده است. در زمینه تأثیر عملکرد گروه های بهبود کیفیت بر شاخصهای کارایی بیمارستان نتایج پژوهش نشان می دهد که در پایان مطالعه درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت افزایش و فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار در بیمارستان کاهش یافته است ( دلگشایی، وطن خواه، ابراهیمی، ۱۳۸۷).
در تحقیقی که در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی انجام شده است متخصص نبودن مدیران واحدهای تولیدی، عدم حضور افراد متخصص در واحدهای تولیدی، یکی بودن مالکیت و مدیریت، کمبود امکانات و عدم وجود رقابت در عرصه تولید به عنوان عوامل مؤثر در استقرار مدیریت کیفیت مورد آزمون قرار گرفته است (جمشیدی، ۱۳۷۹ ).
تحقیق دیگری نیز در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی صورت گرفته که آموزش سیستم مدیریت کیفیت، فرهنگ سازمانی، رضایت مشتری و توقعات و انتظارات کارکنان از سیستم مدیریت کیفیت را مورد آزمون قرار داده است که طبق نتایج این تحقیق بین این عوامل و استقرار سیستم مدیریت کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد (نعمتی،۱۳۸۴).
طبق تحقیقی که در صنعت نفت ایران صورت گرفته است آموزش کارکنان و در گیری آنان (که از اصول مدیریت کیفیت می باشند) فرآیند گسترش دانش در یک شرکت را تسهیل می کند. در واقع این تحقیق اشاره می کند که مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت کیفیت، عملکرد عملیاتی سازمان را ارتقاء می دهد. همچنین حمایت مدیران ارشد، از عوامل کلیدی در اجرای مدیریت کیفیت در صنعت نفت، شناسائی شده است. در این تحقیق از روش آماری رگرسیون چندگانه برای اندازه گیری اثر اصول مدیریت کیفیت بر عملکرد استفاده شده است.داده ها از مدیران ارشد صنعت نفت جمع آوری شده است. این نتایج نشان می دهد که بین حمایت مدیران ارشد و نتایج کیفیت، همبستگی ۵۲/۰=r وجود دارد. همچنین بین آموزش کارکنان و درگیری آنان و نتایج کیفیت به ترتیب همبستگی ۶۱۵/۰=r و ۷۰۵/۰=r وجود دارد (Mellat Parast, G.Adams, C.Jones, 2011).
پژوهشی دیگر در چین انجام شده است که نتایج حاکی از آن است مدیران کسب و کار چینی و همچنین حسابداران، اهمیت مدیریت کیفیت برای بقا و رشد شرکت را درک کرده اند. در این شرکتها حمایت عمومی برای به کار بردن حسابداری کیفیت گرا به منظور مدیریت و کنترل کیفیت وجود دارد. البته با این تفاوت که مدیران کسب و کار به ارزیابی کیفیت غیر مالی علاقمند می باشند در حالیکه حسابداران به ارزیابی مالی کیفیت تمایل دارند. البته نتایج این تحقیق تاکید می کند که ارزیابی مالی و غیر مالی ، هر دو برای اجرای استراتژی مدیریت کیفیت ضروری می باشند این تحقیق برای اثبات نتایج خود از روش آماری خی دو استفاده می کند که در آن با ۶۷/۷۶=X2 و درجه آزادی ۱۱ فرضیه خود را اثبات می کند (Lin, Johnson, 2004).
تحقیق دیگری در اسپانیا روی ۲۷۳ مدیر انجام شده است. نتایج این تحقیق اشاره می کند که اجرای مدیریت کیفیت به میزان بین المللی کردن محیط صنعتی ( رقابت بسیار شدید در میان شرکتها ) بستگی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که برای رسیدن به مدیریت کیفیت ایده آل، بدست آوردن عملکرد مالی خوب در محیط صنعت با سطح رقابتی بالا در میان شرکتها و همچنین شایستگی های بین المللی و نوآوری زیاد از عوامل ضروری و بسیار مهم می باشند. این تحقیق از روش های آماری متنوعی برای اثبات فرضیه های خود استفاده می کند که از جمله می توان ضریب پیرسون، خی دو، ضریب همبستگی و ……. را نام برد (Mar Fuentes-Fuentes, Javier Lloréns-Montes, M. Molina-Fernández, Carlos A. Albacete-Sáez, 2011).
پژوهشی دیگر در کشورهای چین، کره جنوبی و تایوان، اثر فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد. در واقع این پژوهش ابعاد فرهنگی خاص را از عوامل مؤثر در اثر بخشی مدیریت کیفیت معرفی می کند. سازمانهایی با اجتناب از عدم اطمینان پایین، کمتر نگران انحراف از استانداردهای تعیین شده کیفیت بودند. بر عکس سازمانهایی با اجتناب از عدم اطمینان بالا، تمایل زیادی به حرکت در چارچوب استانداردهای تعیین شده کیفیت داشتند. در واقع اینکه کارکنان بخواهند که به طور سیستماتیک، استانداردهای تعیین شده مدیریت کیفیت را اجرا کنند یک ارزش فرهنگی بسیار مهم در اجرای مؤثر این برنامه می باشد. مطابق با این تحقیق همه فرهنگهای آسیایی در راستای ارزشهای مدیریت کیفیت قرار ندارند. همچنین موانع مربوط به زبان تکلم از موانع آموزش مدیریت کیفیت ذکر شده است (J. Kull, Wacker, 2010).
نتایج پژوهش دیگری که در سال ۲۰۰۶ در بین ۲۱ کشور انجام شده است نشان می دهد که برخی از فرهنگهای ملی برای اجرای مدیریت کیفیت مساعدتر می باشند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورهایی با ویژگی فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان پایین، بیشتر به پیروی و متابعت از کیفیت بالای محصولات پایبند هستند. همچنین کشورهایی با فاصله قدرت پایین، فردگرایی و مردسالاری زیاد نیز اهمیت کمتری به اجرای
برنامه های کیفیت می دهند. یکی از یافته های دیگر این پژوهش اشاره می کند که برخی از فرهنگها، یک نوع برنامه کیفیت خاص را بیشتر از دیگر برنامه ها اجرا می کنند. این تحقیق با ا
ستفاده از پرسشنامه هایی که در میان شرکتهای تولیدی و عملیاتی توزیع شده است، پژوهش خود را انجام می دهد. ضمناً فرضیه های خود را با ۰۰۱/۰p و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل مقایسه ای به اثبات می رساند (Vecchi, Brennan, 2011).
تحقیق دیگری در صنعت خدمات چین روی مدیران کیفیت و مدیران ارشد انجام گرفته است که مطابق با آن عدم اطمینان محیط در توسعه سیستم مدیریت کیفیت نقشی اساسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتهای خدماتی کوچک که به طور محلی رقابت می کنند نیز می توانند حتی بدون سیستم مدیریت فرآیند رسمی با بهره گرفتن از سیستم کیفیت به عملکرد خوبی دست یابند. شرکتهای خدماتی کوچک شرکتهایی هستند که تحت شرایط رقابت درون کشوری و سطح عدم اطمینان محیطی پایین فعالیت می کنند. این تحقیق برای بدست آوردن داده ها، از پرسشنامه استفاده کرده است و قبل از فرستادن آنها به صورت تلفنی با مدیران تماس گرفته شده است. نسبت پاسخگویی ۷۳% می باشد به این معنی که ۱۴۵ شرکت از ۲۰۰ شرکت به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. سوالات در طیفی به اندازه ۹ ( ۹ گزینه ای ) تنظیم شده اند که منجر به واریانس بیشتر می شود. پایایی آنها با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش فرضیات خود را با بهره گرفتن از خی دو و با ۰۱/۰=p مورد آزمون قرار داده است (Zhao, C.L.Yeung, S. Lee,2004).
نتایج تحقیق تجربی دیگری که در بخش دولتی آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد که محیط کاری سازمان ( از جمله حمایت مدیران ارشد ) عاملی مؤثر در اجرای مدیریت کیفیت می باشد. همچنین حمایت مدیریت از کیفیت به طور قابل توجهی با حمایت سرپرستان، وظیفه گرایی، نظم و ترتیب کاری و ابتکار رابطه دارد. این تحقیق در سازمان هایی انجام شده است که از سال ۱۹۸۳ برنامه های بهبود کیفیت را اجرا می کنند. نسبت پاسخگویی در سازمانهای انتخاب شده، به طور متوسط برابر ۵/۵۵% می باشد (Taveira, A. James, Karsh, Sainfort, 2003).
بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مطالعه ای در صنعت تولیدی ترکیه انجام گرفته است که این صنایع به سه دسته (۱) کارخانه های چوب بری و الوارسازی و حفظ و نگهداری چوب (۲) کارخانه های روکش سازی وتخته چند لا (۳) کارخانه های لوازم خانگی چوبی و دیگر محصولات چوبی تقسیم بندی شده بودند. این مطالعه ۸۵۱ شرکت کوچک و متوسط صنعت ترکیه در ناحیه دریای سیاه را شامل می شد و پرسشنامه های آن شامل سؤالاتی پیرامون جنبه های مالی و سرمایه گذاری طراحی شده بود. نتایج نشان می داد کمبود اطلاعات مالی و موانع بودجه ای عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006).

۲-۷ مکانیزم مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع روش مدیریت یک سازمان است که اساس آن، محور بودن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان می باشد و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه اعضای سازمان در همه بخشها و کلیه سطوح ساختار سازمانی و جامعه است. تأمین منافع جامعه به معنی برآورده کردن نیازمندیهای جامعه می باشد و برای موفقیت این روش، رهبری قوی و آموزش همه اعضای سازمان ضروری می باشد.
مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک سیستم پیشرفته کیفی ابتدا در ژاپن شروع به رشد نمود. سپس تکنیکها و مباحث آماری جهت ارزیابی به حوزه بخش ها و مشاغل غیر تولیدی ( خدماتی و پشتیبانی ) نیز کشانده شد که در آن مفهوم کیفیت با دستیابی به همه اهداف مدیریتی مرتبط است. دیگر فقط بخش تولید در مقابل کیفیت محصول مسئول نبود بلکه نقش تمامی واحدها، بخشها و کارکنان در کیفیت مشخص گردید.
در نمودار زیر تعدادی از بخشهای یک سازمان تولیدی نشان داده می شود که به بیان آماری نشانگر چندین جامعه آماری و چگونگی مناسبات آن با جامعه اصلی را در بر می گیرد. در واقع از طرف واحدهای فرعی کوششی جهت نزدیک شدن به شاخص مرکزی صورت می گیرد که در نهایت به جلب رضایت مشتری ( افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش ) منجر شده و سازمان امکان بقا و رقابت را به دست می آورد. هرچند ایجاد شاخص در برخی از واحدهای خدماتی به سختی امکان پذیر است ولی دستیابی به این شاخصها بطور نسبی از ضروریات است.

شکل ۲-۴ مدل تعامل بخشهای مختلف سازمان تولیدی
در ادامه روند وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز هزینه در کل سازمان فعالیت می کند و این مراکز اقتصادی در یک زنجیره تولیدی هم به عنوان مشتری و هم به عنوان فروشنده در تعامل باهم مطرح می گردند در شرایط فوق الذکر هر واحد به سمت بهینه نمودن اوضاع داخلی حرکت می کند و در این مرحله است که روشها و تکنیکهای مهندسی صنایع از قبیل کنترل موجودی، تکنیکهای برنامه ریزی، روش های زمان سنجی و … به کمک گرفته می شوند. در واقع مدیریت کیفیت جامع عبارت است از بکارگیری کلیه نظریات و روش های فوق الذکر در روند کیفیت تحت یک دیدگاه و فلسفه مدیریت که در نهایت کوشش جدی و جامع برای کسب رضایت مشتری در حال و آینده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *