عمومی

منبع پایان نامه درباره (ads)، O_2، ، (ads)+O_2

?(ads)+H^+ (ads) (۳-۸)
O_2+e^-?O_2^(.-) (ads) (3-9)
O_2^(.-) (ads)+H^+??HO?_2^. (ads) (3-10)
?HO?_2^. (ads)?H_2 O_2 (ads)+O_2 (3-11)
H_2 O_2 (ads)?2?OH?^. (ads) (3-12)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *