عمومی

منبع پایان نامه درباره هیدرونیوم، اکسیژنه، زوجهای، ۳-۱-۱-۲-

۳-۱-۱-۲- فرآیند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم
در این فرآیند زوجهای الکترون حفره بر سطح کاتالیست تولید می شوند. گیراندازی حفرهها توسط مولکول آب سبب تولید رادیکال هیدروکسیل و یون هیدرونیوم می شود. این رادیکال باعث تولید آب اکسیژنه شده یا با قرار گرفتن بر سطح ترکیب آلی سبب تولید محصولات جانبی و محصول نهایی می شود.

حتما بخوانید :
منابع پایان نامه درموردهیدرولیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *