عمومی

منبع پایان نامه درباره دارند]۳۱[.، ۳-۲-آزمایشگاه، مدون، سوپراکسیدها

ناچیز آن و اینکه می تواند بر بسترهای مختلفی قرار گیرد.
ت- حفره و الکترون تولیدی به ترتیب دارای توانایی بالقوه در اکسایش و کاهش ترکیبات برای تولید سوپراکسیدها دارند]۳۱[.
۳-۲-آزمایشگاه
انجام فعالیت های مربوط به کار آزمایشگاهی براساس برنامه مدون شده در طرح پیشنهادی انجام شد که می توان هرکدام از موارد انجام شده را در زیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *