عمومی

منبع مقاله درباره working.، pas.، working، not

(wasn’t)
working
I wasn’t working.
Je ne travaillais pas.
You
Were not (weren’t)
working
You weren’t working.
Tu ne travaillais pas.
He/She
Was not (wasn’t)
working
He/She wasn’t working.
Il/Elle ne travaillait pas.
We
Were not (weren’t)
working
We weren’t working.
Nous ne travaillions pas.
You
Were not

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *