عمومی

منبع مقاله درباره pas.، They، ne، working

(weren’t)
working
You weren’t working.
Vous ne travailliez pas.
They
Were not (weren’t)
working
They weren’t working.
Ils/Elles ne travaillaient pas.
Ex :
– What did he say ?
– I don’t know. I wasn’t listening.
It wasn’t raining when we went out.
Forme

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *