عمومی

منبع مقاله درباره par، prononciation :، g، dur

focusing).
Exceptions :
• singenig (singe, roussir), où le e est (parfois) conservé pour éviter la confusion avec singing (sing, chanter) ;
• ageing, en anglais britannique, la forme attendue aging étant ambiguë quant à sa prononciation : g dur ou mou ;
• Les mots terminés par -c s’adjoignent un k avant le suffixe -ing, par

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *