عمومی

منبع تحقیق با موضوع this، philosophical، starting، places.

evaluate speeches in contrast to English scholars, whose focus had been on aesthetic considerations. In the 1960s, this singular interest broadened to include multiple methods, subject matters, and various philosophical starting places. The status of rhetorical theory today reflects this diversity: No longer confined to simply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *