عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، propaganda، and، kinds

from several starting points. In Europe and the United States, propaganda efforts during World War II gave rise to various media institutes that were designed to study not only propaganda but also all kinds of communication processes. British and European philosophers- from I. A. Richards in England, Cha’im Perelman in the

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *