عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، of، ۲۰۰۲;، and

witnessed a large number of studies done in the area of the generic Moves in the academic texts (Paltridge, 2002; Ridley, 2000; Samraj, 2002; Gupta1995; Zhen- ye, 2008; Hyon, 1996; Fakhri, 2004; Habibie, 2004; Flowerdew and Dudley-Evan, 2002; Connor and Mauranen, 2001; Gledhill, 2000; Deng and She Qiongze, 2005). One of the

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *