عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، enlightening، definition، understanding,

reason was directed at the understanding. This led to interests among rhetorical theorists who offered ways to also address the other faculties rhetorically-and George Campbell’s definition of rhetoric does just that: enlightening understanding, pleasing imagination, moving passions, and influencing will. What came to be called

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *