عمومی

منبع تحقیق با موضوع rhetorical، move، a، of

characterize contemporary rhetorical theory will be showcased. (Karen A. Foss)
According to Swales (1990), move is rhetorical organization while Holmes (1997) considers move as fragment of discourse with a specific communicative function. Bhatia’s (2001, p.85) contends that “although moves have

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *