عمومی

منبع تحقیق با موضوع of، the، rhetoric، In

the study of speeches or discourse, it is generally viewed as the study of any kind of symbols. In fact, many scholars of rhetoric use the terms rhetoric and communication interchangeably; both terms can refer to the process and product of a human symbolic interaction. In the remainder of this essay, four major developments that

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *