عمومی

منبع تحقیق با موضوع of، and، a، articles

read and write research articles in English.
His analysis of 48 introduction section in research articles from a range of disciplines ( physics, medicine, and social sciences), written in English, led swales to propose a series of move i.e., specific communicative functions performed by specific sections of the introductions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *