عمومی

منبع تحقیق با موضوع and، Ilam، of، state

teaching at 10 fields of study including computer, chemistry, architect, commercial management, accounting, agriculture engineer, politics, psychologist, law, electrical engineering, at Ilam state university and Azad university of Ilam and 85 M.A&PhD stratified random sampling technique was used to choose the participants. In

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *