دانلود پایان نامه

با افزایش دما از ۶۰ درجه سانتی گراد را میتوان به این صورت بیان کرد. با افزایش دما چگالی جریان تبادلی افزایش می یابد، که این امر سبب کاهش افتهای فعال سازی در پیل می گردد.
* افزایش دما در شرایط مرطوب بودن غشا، باعث کاهش مقاومت غشا در برابر عبور پروتون از آن میگردد و در نتیجه این امرچگالی جریان و قابلیت هدایت پروتون غشا را افزایش

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره فوتورآکتور، شکل(۳-۴)، ادوات، دستگاه،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید