عمومی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پرتکل،، اکستنشن، آرنج، شانهای

دارد.
شکل ۳-۵- دستگاه آزمونگر ساخته
۳-۴- روش اجرا
ابتدا از آزمودنیها خواسته شد قبل از اجرا، حرکات کششی و جنبشی را جهت گرم کردن مفاصل و عضلات کمربند شانهای انجام دهند. پس از آشنایی با روش اجرای پرتکل، آزمون به صورت ایستاده انجام شد در حالی که دست در وضعیت طبیعی بدون چرخش داخلی یا خارجی باشد و آرنج اکستنشن داده است. بازو در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *