دانلود پایان نامه

و در وضعیت طبیعی، حرکت فلکش را درمقابل مقاومت انجام میدهد.
۶- برای نرملایز کردن عضله دلتوئید میانی: زاویه بازو با تنه صفر و در وضعیت طبیعی، حرکت آبداکشن را درمقابل مقاومت انجام میدهد.
۷- برای نرملایز کردن عضله دلتوئید خلفی:زاویه بازو با تنه صفر و در وضعیت طبیعی، حرکت اکستنشن را درمقابل مقاومت انجام میدهد. (در

مطلب مشابه :  تحقیق درموردتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید