عمومی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک

زاویههای مختلف به صورت ایزومتریک انجام شد.
شکل۳-۸-نمای قدامی محل نصب الکترود (کانرد۱۰۳ ۲۰۰۵)
شکل۳-۹- نمای خلفی محل نصب الکترود(کانرد ۲۰۰۵)
تصویر۳-۱۰-نحوه نصب الکترودها بر روی عضلات مربوطه ازالف)نمای جانبی ب)نمای خلفی
شکل ۳-۱۰- الف
شکل ۳-۱۰- ب
۳-۷- حرکات وظیفه ای و شرایط آن
برای تعیین زوایای مختلف شانه از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *