دانلود پایان نامه

RMS هر فعالیت محاسبه شد.
مقادیر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات در حین اجرای حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی MVIC به منظور همسان سازی RMS به دست آمده است از فعالیت الکترومایوگرافی عضلات مذکور ثبت گردید . هنگام انجام حداکثر انقباض ایزومتریک آزمودنیها به صورت کلامی تشویق شده و میزان انگیزش آنها در بالا برده شد.

۳-۶- اندازه گیری

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان خوابگاه، سلامت اجتماعی، دانشجویان دختر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید