عمومی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی، همسان سازی

۱۶ کانال اکترومیوگرفی میباشد که توسط نرم افزارهای دستگاه Rez3D H-Motion Analysis کنترل و راه اندازی میشود. (شکل ۶-۳)
شکل۳-۱۱- تصویر دستگاه الکترومایوگرافی
۳-۹- متغیرهای مورد مطالعه RMS همسان سازی شده
دادههای خام EMG مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقدار RMS با استفاده از نرم افزار الکترومایوگرافی محاسبه شد که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *