عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه (۱-۴۰)، بنــــابراین، شناساگر، AR/R

اندازهگیریهای شیمیایی با امکان توسعه حسگرهایی با نمودار کالیبراسیون پایدار است. معادله (۱-۳۶) را میتوان به این صورت اصلاح کرد:
A= (۱-۴۰)
همانطور که قبل از این بیان شد نسبت AR/R مستقل از مقدار شناساگر میباشد. بنــــابراین میتوان حسگرهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *