دانلود پایان نامه

اندازهگیریهای شیمیایی با امکان توسعه حسگرهایی با نمودار کالیبراسیون پایدار است. معادله (۱-۳۶) را میتوان به این صورت اصلاح کرد:
A= (۱-۴۰)
همانطور که قبل از این بیان شد نسبت AR/R مستقل از مقدار شناساگر میباشد. بنــــابراین میتوان حسگرهای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد هیدرولیک
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید