عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه معادله(۱-۳۴)، ۱-۲۲-، (۱-، میشود)

اغلب از همین دیودها استفاده میشود) نور چند طولموجی باید بررسی شود، به عنوان مثال معادله (۱-۳۲) به این معادله تبدیل میشود:
(۱- ۳۴)
همانطور که از معادله(۱-۳۴) پیداست جذب با غلظت گونه شیمیایی رابطه خطی ندارد.
۱-۲۲- شیمی پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *