دانلود پایان نامه

قابل ساخت باشد تا با تغییر از یک حسگر به حسگر دیگر در حسگرهای برگشتناپذیر پاسخ هر دو مشابه باشد، در غیر اینصورت کالیبراسیون به طور رضایتبخش انجام نمیشود. در یک حسگر برگشتناپذیر واکنش انجام شده میتواند به صورت زیر نوشته شود:
A+R?AR (۱-۴۱)
هر واکنشی که به طور نسبتاً کامل انجام شود مستقل از ثابت

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد (۵-۵)، آند.، میپذیرد، مییابد،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید