قابل ساخت باشد تا با تغییر از یک حسگر به حسگر دیگر در حسگرهای برگشتناپذیر پاسخ هر دو مشابه باشد، در غیر اینصورت کالیبراسیون به طور رضایتبخش انجام نمیشود. در یک حسگر برگشتناپذیر واکنش انجام شده میتواند به صورت زیر نوشته شود:
A+R?AR (۱-۴۱)
هر واکنشی که به طور نسبتاً کامل انجام شود مستقل از ثابت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع وظیفه شناسی، سبک های مقابله، بهزیستی روانشناختی، سبک های مقابله ای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید