عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه بالقوهای، یونها، باشدتغییر، غلظتی

ارائه میکند که نیاز به ثابت تعادل مناسب برای ناحیه غلظتی خاصی از آنالیت دارد. همچنین پاسخ حسگر به مقدار کل شناساگر هم بستگی دارد. علاوه بر این هر پارامتر غیرقابل کنترل که بر روی ثابت تعادل تأثیر بگذارد پتانسیل بالقوهای از ایجاد خطا در اندازهگیری خواهد بود. به عنوان مثال برای هر واکنشی که شامل یونها باشدتغییر در قدرت یونی بر روی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *