پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع کودکان و نوجوانان

به مدت سه ماه از مرخصی محروم می شود.

چنانچه والدین مددجو اعلام نمایند که در هنگام مرخصی بدرفتاری کرده یا از دستور آنها سرپیچی نموده یا به یکی از اعضای خانواده حمله کرده است تا دو ماه از مرخصی محروم میگردد.ضمناً اعطای دوباره مرخصی مشروط به اعلام رضایت خانواده است.
ب-آزادی
مطابق ماده ۲۷ ایین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « مدیران کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فوراً به دادسرا و رئیس دادگاهی که او را اعزام داشته است اعلام نماید.»
در خصوص اطفالی که مدت توقف آنها در کانون بیش از شش ماه است در ماه آخر توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد میتواند پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام کرده است، طفل را روزها در خارج از کانون نزد کارفرما مورد اعتماد بفرستد و شبها به کانون مراجعه نماید.
از جمله راههای دیگری که مددجو میتواند از کانون رهایی یابد، اعطای آزادی مشروط است، به شرط آنکه فرد پیشینه کیفری قبلی نداشته باشد و حداقل قسمتی از مجازات خود را در کانون سپری نموده باشد ( حداقل نصف مجازات حبس). پس از جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در صورتی که رئیس زندان حسن اخلاق و رفتار مددجو را به دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال گزارش نماید و در صورت قبول نمودن دادگاه با تعیین شرایط مددجو میتواند به صورت مشروط از کانون آزاد شود.
برخی از مددجویان نیز با توجه به جرم ارتکابی و وضع روحی و روانی از طرف دادگاه حکم رای باز در خصوص آنها اتخاذ میشود که به صورت دورهای و چند روز در هفته مددجو در کانون نگهداری میشود و بقیه روزهای هفته را می تواند خارج از کانون در کنار خانواده باشد.
به اطفالی که در تمام مدت اقامت در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان دادهاند و کار آنها در دادگاه رضایتبخش باشد به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهد شد و در قبال فعالیت و خدمات آنها حق الزحمه مناسبی در زمان آزادی برای آنها پرداخت خواهد شد.
ج-تماس تلفنی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر گروه( خوابگاه) یک دستگاه تلفن کارتی نصب شده است. هر فردی اجازه دارد حداقل هفته ای دوبار و هر بار پنج دقیقه تلفنی صحبت کند. چنانچه مددجویی یکی از مقررات اصلی یا تکمیلی کانون را زیر پا بگذارد، یکی از نوبت های تلفنی لغو میشود. با این حال مددجو میتواند همیشه با وکیل خود تلفنی صحبت کند و از این حق به هیچ وجه محروم نمیشود.حسب ضرورت تماس های تلفنی مددجویان در حضور مراقبین انجام خواهد شد. مددجویان مجاز هستند به افراد زیر تلفن کنند:
والدین، قیم، وکیل، برادر، خواهر، ناپدری، نامادری و هرکس دیگری را که مددکار تایید نماید. مددکار اجتماعی در تعیین اینکه مددجو به چه کسی زنگ بزند او را کمک میکند و در قسمت ویژه کودکان تماس تلفنی آنها بوسیله مددکاران انجام خواهد شد. مددجویان میتوانند کارت تلفن مورد نیاز را از فروشگاه تهیه نمایند. مددجویانی که ملاقات یا پول ندارند برای تماس های تلفنی ضروری خود میتوانند به مراقب یا مسئول مراقب خود مراجعه نمایند.
د-مکاتبه
مددجویان مجاز هستند برای هرکس که مایلند نامه بنویسند، در تعداد نامه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. نامه های مددجویان توسط مسئولین به هیچ وجه باز و سانسور نمیشود مگر با دستور مقام قضایی در صورتی که مددجویی توان پرداخت هزینه پست را نداشته باشد، کانون هزینه پستی دو نامه در هفته را خواهند پرداخت. هم چنین مددجویان هیچ محدودیتی در تعداد نامههای دریافتی ندارند.
با این حال هنگامی که نامه را باز میکنند برای اطمینان از اینکه پول یا اشیا ممنوعه داخل آن نباشد، حفاظت آن را مورد بررسی قرار میدهند.دفتر حفاظت کانون فهرستی از وسایلی که مددجو میتواند از طریق بستههای پستی دریافت کند، در اختیار او و خانواده ی آنها قرار میدهد و هر شخصی میتواند این وسایل مجاز را برای آنها بفرستد. بستههای پستی نیز مانند پاکتنامه توسط نماینده حفاظت هنگام دریافت مورد بازرسی قرار میگیرند تا پول و اشیا ممنوعه در آن نباشد.
ه-ملاقات
مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « اطفالی که به کانون اعزام میشوند فقط والدین، خویشان نزدیک، سرپرست قانونی و وکلای اطفال پس از ارئه مدرک شناسایی می توانند ملاقات نمایند.» در تبصره ماده مذکور مقرر شده که مدیر کانون می تواند ملاقات کسانی را که ار نظر تهذیب و تربیت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه بدهد و در برخی موارد که ملاقات برخی از اعضای خانواده به حال مددجو مضر باشد از ملاقات منع نماید.
اگر فردی در قسمت پذیرش و تشخیص باشد میتواند روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ با خانواده خود ملاقات نمایند؛
ملاقات کنندگان می تواند در طول هفته یک وعده غذای خانگی تهیه شده را از خانه آورده و به ملاقات شونده بدهند؛
زمان ملاقات به مدت ۳۰ دقیقه است؛
در ساعات ملاقات مددجویان با خانواده روانشناسان، مددکاران و مشاوران کانون در سالن ملاقات حضور دارند و در صورت تمایل با مددجو و خانواده آنها مشاوره مینماید. برای ملاقات وکیل با مددجو محدودیتی از لحاظ مکان وجود ندارد، ولی از نظر زمانی تمام روز هفته به جز روزهای پنج شنبه و جمعه مددجو میتواند با وکیل خود ملاقات نماید.

بخش دوم:
بررسی جرمشناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی
فصل اول:

تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت

تکرار جرم، از جمله دقیقترین و سختترین مباحث حقوق کیفری است. هم از آن جهت که با مسایل جزایی و اجتماعی مرتبط است و هم بدان دلیل که در راستای عدالت، در ارتباط با آن مشکلات متعددی برای دادگاهها ایجاد میشود. تکرار جرم بیگمان ظریفترین مساله جرمشناسی را نیز تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسالهای در حاشیه تبهکاری نیست.
برای مقابله با بازگشت بزهکاران به جرم، قانونگذاران، مجریان قوانین و متخصصین و پژوهشگران عرصههای مختلف علوم جنایی و از جمله جرم شناسی از راهکارها، تدابیر و روش های متعددی سود جستهاند تا بر این معضل حقوق کیفری و نهادهای اصلاح و تربیت فایق آیند.
تکرار جرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری، جهت بازسازگاری و بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از جرم هست. به این ترتیب با وجود صرف هزینه های فوق العاده سنگین در نظام عدالت کیفری که مصروف تاسیس دادگاهها، زندانهای عظیم، کارگاههای آموزش علمی و حرفه ای، تحقیقات متعدد در مراحل تشخیص و درمان و غیره می گردد، بازگشت بزهکاران به جرم، همچنان امری پایدار و مستمر است.
تکرار جرم بویژه در جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان بزهکار امری است که به مراتب اهمیت بیشتری دارد. زیرا کودکان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که در صورت ارتکاب بزه شرایط مساعدتری برای بازپروری و بازگشت به جامعه را نسبت به بزرگسالان دارا میباشند. اما تکرار جرم از سوی آنها مبین این مساله است که تلاش نهادهای اصلاحی و تربیتی در بازپروری آنها بینتیجه بوده و جرم در آنها رو به نهادینه شدن است.
در مورد کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت میتوان گفت که عامل اصلی تکرار جرم را باید در همان عوامل ارتکاب جرم جستجو کرد. نداشتن خانواده و در اغلب موارد داشتن خانوادههای از هم گسیخته (اکثراً معتاد)، محیط زندگی نامناسب و جرم زا که غالباً در مناطق حاشیه نشین و فقیر اطراف شهر میباشد همه و همه از عواملی هستند که کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت بعد از آزاد شدن دوباره به آن باز می گردند و همان عواملی که باعث ارتکاب جرم برای بار اول شده بود باعث تکرار آنها برای بارها و بارها میشود. داشتن خانوادههای معتاد باعث گرایش به اعتیاد شده و اعتیاد زمینه بسیاری از جرایم مانند کیف زنی، خفت گیری، سرقت، خریدو فروش مواد مخدر( اغلب در پسران) و فرار از خانه، روابط نامشروع (اغلب در دختران) فراهم میآورد.
به بیان واضح تر میتوان گفت که علت اصلی تکرار جرم بویژه در میان کودکان و نوجوانان را رفع نشدن عوامل جرم زا باید معرفی نمود. تلاش دستگاه قضایی برای دستگیری کودکان و نوجوانانی که هنجارها و قوانین جامعه را زیر پا میگذارند امری است معقول، اما صرف دستگیری و ارجاع به نهادهای اصلاحی و تربیتی نباید به عنوان هدف اصلی باشد زیرا این کودکان بیشتر از اینکه عاملان جرم باشند قربانیان شرایط اجتماعی و خانوادگیاند.
در این فصل تلاش میشود که ابتدا در گفتار اول تعریفی از تکرار جرم هم از نظر مفهومی و هم از نظر کاربردی و قانونی ارائه شود تا بتوانیم با با دید کامل به مقوله تکرار جرم در جرایم کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با استفاده از مصاحبههای انجام شده وارد شویم.
در گفتار دوم با تلاش می شود با نگاهی کامل به مصاحبه های انجام شده با کودکان و نوجوانان دختر و پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران به عوامل تکرار جرم و عدم بازپروری آنها پرداخته شود.
گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم
در حالیکه میتوان برای بسیاری از مفاهیم حقوق کیفری و جرم شناسی تعاریف دقیقی ارایه کرد که مورد اتفاق نظر حقوقدانان و جرمشناسان باشد، برای تکرار جرم ارایه چنین تعریفی امکانپذیر نیست. تفاوتهایی که در عرصه قانونگذاری کیفری ناظر به تکرار جرم وجود دارد و همچنین گونه های متعدد تحقیقات جرمشناختی که با استفاده از معیار های متفاوت به مطالعه تکرار جرم پرداخته اند، زمینه ظهور انواع تعاریف تکرار جرم را فراهم کرده است. این در حالی است که از مدتها پیش ضرورت ارایه تعریفی مشترک و مورد اتفاق برای تکرار جرم احساس شده است، زیرا بدون چنین تعریفی بررسی و مقایسه تاثیر، کارایی و سودمندی برنامه های اصلاح و تربیت که به وسیله نهادهای مربوطه و موسسات تربیتی و درمانی مختلف به مورد اجرا گذارده میشود، امری غیر ممکن خواهد بود. تبیین عناصر تکرار جرم تنها مبنایی است که براساس آن می توان به نرخ واقعی تکرار جرم و مقایسه آن با نرخ های دیگر ارائه شده دست یافت. امری که با توجه به نظام های مختلف قانونگذاری کیفری و رویکردهای متفاوت تحقیقات جرم شناختی محقق نگردیده و از نظر برخی نویسندگان ضرورتی نیز برای تحقق آن وجود ندارد. زیرا به نظر آنان آنچه که امروزه درباره علل تکرار جرم میدانیم بسیار اندک است و به همین دلیل رسیدن به تعاریف مشترک بسیار زود است. با این وجود هر کس با این اندیشه موافق است که باید ویژگیها و اجزای موضوعات مورد مطالعه خویش و از جمله تکرار جرم را تعریف نموده، روشن سازیم و نرخ تکرار جرم را در طول مدتی معین مورد بررسی قرار دهیم و به تشریح جنبههای تکرار جرم و انحرافاتی که ممکن است در ارزیابی آن صورت گیرد بپردازیم.کما اینکه تردیدی نیست که برای پاسخ به این پرسش «آیا آنه
ا مرتکب تکرار جرم شده اند» تنها بیان بله و خیر نمیتواند کافی باشد.
الف- تعریف نظری( مفهومی)
ارایه تعریف نظری تکرار جرم چندان مشکل نیست. چنین تعریفی از تکرار جرم علیالاصول ناظر به قانونگذاری کیفری و اجرای مقررات راجع به تکرار جرم در مرحله صدور حکم یا اجرای مجازات هاست که بوسیله قضات و نهادهای ذیربط مدنظر قرار میگیرد.مفهوم تکرار که معادل انگلیسی آن (Recidivism) و معادل عربی آن «عود» است از واژه لاتین (Recidere) مشتق شده است که به معنی سقوط مجدد(Fall back) است. در این معنی تکرار جرم به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بعد از اینکه او به علّت ارتکاب جرم پیشین محکوم، مجازات و ( به فرض) اصلاح شده است. چنین پدیده ای بیانگر سلسله ای از ناتوانیها و کاستیهاست. از جمله بیانگر قصور فرد در انتخاب رفتاری موافق انتظارات جامعه، یا قصور او در مقاومت در برابر ارتکاب جرم، قصور او به عنوان یک مجرم جهت گریز از توقیف و محکومیت، ناتوانی فرد به عنوان یک مددجوی نهادهای اصلاح و تربیت جهت بهرهمندی از برنامه های اصلاحی و تربیتی آنها، یا ناتوانی و قصور چنین نهادهایی جهت تمهید برنامههای بازپروری و همچنین بیانگر قصور فرد در قالب استمرار فعالیت های مجرمانه پس از آزادی است. در تبیین جنبه نظری مفهوم تکرار جرم با تاکید بر ناتوانی مراکز اصلاح و تربیت برای اصلاح بزهکاران، برخی چنین اظهار نظر کرده اند: «تکرار جرم به ناتوانی بزهکار در پرهیز از درگیری آینده با قوانین، بعد از آن که مدت حبس خود را سپری کرده است راجع است.» بسیاری از نوشتههای راجع به اصلاح و تربیت، تکرار جرم را به عنوان( معیاری برای) ناتوانی زندانها و برنامههای «اصلاح و تربیت مبتنی بر جامعه» از جلوگیری و بازپروری بزهکار در طول مدت حبس اول دانستهاند که در نتیجه به بازداشت و محکومیت به خاطر ارتکاب جرم دیگر یا نقض آزادی مشروط منجر شده است.
در تعریفی دیگر«درسی» تکرار جرم را به نحوی ساده به «بازگشت به رفتار جنایی» تعریف کرده و تکرار کنندگان جرم را بزهکار پیشینی میداند که به رفتار جنایی باز میگردد. برخی دیگر در تعریف تکرار جرم گفتهاند: « تکرار جرم تکرار رفتار جنایی به وسیله فردی است که ثابت است از عدم « اهلیت روانی» رنج می برد. « متکالف» تکرار جرم را به «بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات» تعریف میکند. به همین دلیل برخی از نویسندگان تاکید کردهاند که « آشکار است که این واژه هم در مکالمات عمومی و هم در کاربرد حقوقی آن، دلالت بر تحمل قبلی مجازات دارد…به عبارت دیگر به نظر می رسد این تعریف مورد اتفاق باشد که تکرار کننده جرم کسی است که قبلا مورد مجازات (حبس) قرار گرفته است (به استثنای کسانی که تحت بازداشت هستند) . از این نظر در یک تعریف قدیمی اما به معنای دقیق حقوقی تکرار کنندگان جرم کسی است که قبلاً مجازات کار اجباری را طی کرده یا در حبس و یا کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده و اکنون نیز به مجازات کار اجباری یا حبس محکوم شده است.»
برخی ازنویسندگان نیز با تاکید بر حالت روانی مجرمان به عادت، میان تکرار جرم و بزهکاری به عادت قایل به تفکیک شده و بیان داشته اند:«بزهکاری به عادت ارتکاب فعالیت های جنایی به وسیله کسی است که فاقد اهلیت روانی است.» تاکید بر فقدان اهلیت روانی بزهکار به عادت مورد پذیرش کلیه نویسندگان قرار نگرفته و در این زمینه با توجه به جنبه های استفاده از مفهوم بزهکاری به عادت، می توان تمام یا برخی از فاکتورهای زیر را برای تحقق بزهکاری به عادت بر شمرد:
تعداد جرایم ارتکابی بوسیله مجرم (گاهی طی دورهای معین یا از سن مشخص)
نوع جرایم ارتکابی بوسیله مجرم (گاهی طی دورهای معین یا از سن مشخص)
شدت جرایم ارتکابی قبلی بزهکار (و گاهی از زمان ارتکاب جرم پیشین)
تعداد و انواع مجازات هایی که بزهکار متحمل شده است (گاهی طی مدت معین یا از سن مشخص)
حدود خطرناکی انواع جرایم ارتکابی نسبت به جامعه.
حدود خطرناکی بزهکار نسبت به جامعه.
سن بزهکار.
وضعیت روانی بزهکار.
سوابق زیستی و اجتماعی بزهکار.
آمادگی بزهکار برای اصلاح و بازسازی.
با در نظر گرفتن ویژگی های فوق، «بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه آشکار یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد (اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمیباشد)، کسی است که مستمراً مرتکب جرم میشود و برای جامعهای که در آن زندگی میکند خطرناک محسوب میگردد (اما صرفاً فاحشه، ولگرد، دایم الخمر نبوده،مستمراً مرتکب بزههای خفیف نمیشود.)
مفهوم بزهکاری به عادت خصوصاً با مطالعات جرم شناختی لمبرزو اهمیت ویژه ای یافت. تا آغاز قرن بیستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *