پایان نامه ها

مقاله درباره فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات، ارتباطات سیار، مجلس شورای اسلامی

اتصال خط تهران- تبریز با شبکه تلگرافی روسیه برقرار گشت و در همین سال با دولت انگلیس جهت تأسیس خطوط تلگرافی شهرهای خانقین، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهرمذاکره شد که در سال ۱۲۴۳ مورد بهره برداری قرار گرفت.
سال ۱۲۵۳ اداره تلگراف پس از جدا گشتن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبدیل و در سال ۱۲۸۷ با وزارت پست ادغام و بالاخره در سال ۱۳۰۸ امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف قرار گرفت که به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد. اخیرا در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت. در همین راستا چند شرکت سابق حذف و در نتیجه شرکتهای جدیدی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات سیار و شرکت فناوری اطلاعات تحت پوشش شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ولی به صورت مستقل تشکیل شدند.
آنگاه با ایجاد تحول اداری و ساختاری شرکت مخابرات ایران، از سال ۱۳۸۳ به عنوان شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تغییر یافته و در راستای تمرکز زدایی، شرکتهای مخابرات استانی به صورت جداگونه تشکیل شده و از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و تعدادی از شرکت ها و سازمان ها از جمله ارتباطات زیرساخت با جدا شدن از مخابرات ایران، تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته اند.
شرکت مخابرات استان ها نیز در عین مستقل بودن از لحاظ فنی و تخصصی تحت حمایت مخابرات مرکزی ایران و نیز انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل از سوی وزارت ارتباطات تعیین می شدند تا این که پس از گذشت چند سال مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی طی سال ۱۳۸۸ این شرکت وارد بازار بورس ایران شد. سپس مقرر گردید عمده سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود که این اتفاق در آبان ۱۳۸۸ به وقوع پیوست و هم اکنون این این شرکت با عنوان اپراتور مهم و اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار گردید و فعالیت گسترده خود را با جدیت آغازکرده است.

۲-۳-۲- خلاصه اهم سیر تحول در مخابرات کشور سال های ۱۲۳۶ تا پایان ۱۳۸۹
سال ۱۲۳۶ – نصب اولین خط تلگراف در ایران بین تهران و چمن سلطانیه (اردوگاه تابستانی ناصر الدین شاه در نزدیکی زنجان )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *