پایان نامه ها

مقاله درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه

تدریس استفاده مى‏کند.
درمیان دیگر موارد بهره بردارى از این تکنولوژى، مدرسه، امکانات کامپیوتر را براى فراگیرى بسیارى از فرایندها مورد استفاده قرار مى‏گیرد. هرچند نگرشى مثبت و علاقه پدران و مادران و آموزگاران در چندین سال گذشته که معطوف به جستجوى یافتن یک پایگاه اجتماعى بوده است، و به ما اجازه بحث از یک «تاثیر» ابدى را نمى‏دهد، اما این امکان را فراهم مى‏آورد تا از پیامدهاى تکنولوژى و تجسم آن در آینده سخن به میان آوریم. با در نظر گرفتن کاربرد تکنولوژی هاى اطلاعات و ارتباطات در خانه و مدرسه، آینده و نگرش هاى یکدیگر را تقویت مى‏کنند. مدرسه نگرش هاى خانواده را استحکام مى‏بخشد و بالعکس خانواده بر نگرش هاى مدرسه اثر مى‏گذارد.
به موازات خانه و مدرسه «تأثیر» تکنولوژى اطلاعات در اداره، محل استراحت و در آزمایشگاه هم بوقوع مى‏پیوندد. نباید تصور کرد که این « تأثیر» و نخستین برخوردبا آن الزاما بایستى در یک کتابخانه یا یک مرکز اطلاعات که داراى یک پایگاه اطلاعاتى براى دستیابى به اطلاعات است به وقوع مى‏پیوندد.
کودکان و دانش‏آموزان امروزى که در پى داشتن یک پرده تصویرى و یک صفحه کلید درهر کتابخانه هستند درباره ضرورت داشتن یا نداشتن نمى‏اندیشند.
مشارکت کودکان و جوانان در بکارگیرى این تکنولوژى از طریق بازی ها و حل کردن تمرینات مدرسه تکنولوژى و اطلاعات را از حالت افسانه‏اى خارج کرده و شکلى واقعى به آن بخشیده است.
طبیعتا تمام اینها بستگى به کشور، سطح آگاهى توده‏هاى مردم آن، جامعه استفاده‏کننده تکنولوژى، سطح تکنولوژى کشور و میزان عمومیتى دارد که تکنولوژى یک کشور از آن برخوردار است. وقتى یک کودک در خانه به تکنولوژى حاصل از میکروالکترونیک ها دسترسى دارد، و درکلاس درس از دبستان تادبیرستان از آن بهره بردارى مى‏کند ؛ زمانى که دانشجوى دانشگاه مالک یک میکرو کامپیوتر بعنوان یکى از وسایل یادگیرى است؛ و وقتى که محققى با تکنولوژى احاطه شده است، اینجاست که دیگرهیچگونه «تأثیرى» در زمان بهره بردارى فرد از پایگاههاى اطلاعاتى و پردازشى اطلاعات وجود نخواهد داشت چراکه «تأثیر» سالها پیش بوقوع پیوسته است. مسلما سازگارى با تکنولوژى، ترکیب مدت «تأثیر» و اثرات آن درمیان جوامع پیشرفته و درحال توسعه متفاوت است.

۲-۲-۴- توسعه علمى و نقش راهبردى تکنولوژى ارتباطات در ایران
در قرون اخیر شاهد تأثیر گسترده علوم وفنون بر تحولات اجتماعى هستیم. باتوجه به اینکه کشور ما از امتیاز خاصى بهره‏مند بوده که باداشتن تاریخ دیرینه و تحولات فرهنگى غنى، هویت مستقلى را نسبت به ممالک دیگر پیدار کرده، طبعا مسائل خاصى برآن حاکم است به گونه‏اى که غفلت از آنها روند هر برنامه‏اى را با کندى مواجه خواهد ساخت.
شایان ذکراست که شرایط کمى و کیفى علوم و فنون در ایران، عوامل متعدد و متنوع اجتماعى و تاریخى همگى در یک تعامل مشترک کشور ما را درآستانه یک تحول عمیق علمى و فرهنگى قرار داده‏اند. درچنین موقعیتى شناخت مکانیزم پیشرفت علوم وفنون نوین یک ضرورت قطعى است تا برآن مبنا بتوان براى جامعه برنامه ریزى لازم را انجام داد بطورى که عنان تحولات به دست حوادث و عوامل بیگانه نیافتد.
شاید این سوال در اذهان ایجاد شود که اگر نیاز به علم قطعى است، آیا رسیدن به یک سطح معقول در مقایسه با کشورهاى پیشرفته صنعتى و نیز حفظ پویایى پیشرفت علمى و فنى مقدور است؟ با نگرشى دقیق نسبت به پاسخ سؤال فوق باید اذعان داشت:
تاکنون موانع بسیارى در پیشبرد توسعه، جامعه نوپاى انقلابى ما را تهدید کرده است. از جمله موانع توسعه علمى در ایران که در دهه‏هاى اخیر شاهدیم، عدم برنامه‏ریزى مناسب در تعیین سقف نیازهاى واقعى رشته‏هاى علمى متناسب و هماهنگ با نیازهاى شغلى جامعه به ویژه در بخش‏هاى دولتى و جذب بى رویه دانشجو در مقطع کارشناسى و رشته پزشکى و همچنین نبود امکانات لازم و مناسب در جهت جذب بیشتر دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلى و کمبود سرمایه گذارى در بخش تحقیقات و آموزش است.
مسایلى مانند مقررات پیچیده نظام ادارى در بخش‏هاى آموزشى و دانشگاهى و عدم آشنایى دانشجویان به کاربردها و اهداف رشته‏ها در بخش‏هاى مختلف جامعه که در نتیجه انتخاب نامتناسب رشته درسى و عدم امکان تغییر رشته را به دنبال دارد عدم ایجاد انگیزه لازم براى ادامه تحصیل و نهایتا به هدر رفتن استعداد را سبب مى‏شود.

راه حل‏هاى بسیارى در این مورد وجود داردکه به برخى از آنها اشاره می گردد:
با عنایت به جوان بودن جمعیت کشور ما و وجود بخش عظیم نیروى انسانى فعال در جامعه بویژه تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهى در سال هاى اخیر از طریق جذب متخصصین داخلى و فارغ التحصیلان ایرانى خارج از کشور در مراکز دانشگاهى و پژوهشى براساس یک استراتژى صحیح و درخور جامعه اسلامى و انقلابى، قادر خواهیم بود بستر توسعه همه جانبه علمى را فراهم نموده و سپس راهبردهاى مختلفت توسعه و پیشرفت را در رشته‏ها و شاخه‏هاى گوناگون علمى ارائه دهیم .

ارتباط تنگاتنگ مجامع علمى و دانشگاهى با مراکز کارو صنعت بویژه از جنبه نیروى انسانى در ابعاد مختلف آموزشى و طرحهاى تحقیقاتى میتواند گام موثرى را درجهت رشد و اعتلاى علوم و تکنولوژى فراهم نماید. این امر در صورتى تحقق مى‏یابد که به صورت برنامه ریزى شده و سیستماتیک از سوى نهادهاى اجرایى طرح ریزى و به انجام رسد.
از سوى دیگر بعد ت
وسعه علمى منوط به گسترش فنون ارتباطات است. براین اساس باتوجه به پیشرفت هاى نسبى تکنولوژی هاى ارتباطى درایران به ویژه در چند سال اخیر و همچنین باوجود طرحهاى مهم در دست اجراى آن در بخش‏هاى مخابرات و اطلاع‏رسانى مى‏توانیم از شیوه‏هاى نوین آموزشى و پژوهشى قابل ارائه از سوى مجموعه نهادهاى ارتباطى کشور بهره‏مند شویم.
در قیاس با مراتب فوق، مجموعه نهادهاى ارتباطى کشور، تنها سازمان اجرایى جامعه، در دهه اخیر به حساب مى‏آید که از نظر توسعه علمى بالاخص تلفیق کارودانش و تأکید بر جنبه‏هاى کاربردى علوم، شاخص‏هاى قابل قبلى ارائه داده و نسبت به سایر بخش‏هاى جامعه توفیقات بیشترى کسب کرده و گامى فراتر نهاده است، ضمن آنکه پویایى و فعالیت مستمر و گامهاى مؤثرتر دراین راه ضامن حفظ دستاوردهاى پیشین و پیشرفت‏هاى آتى در مقیاس جهانى و بین المللى است.

شعار ۲۰۱۴ روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی دکتر حمدون توره، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات “ارتباطات باند پهن برای توسعه پایدار ” نام گذاری شده است.۹ (ماهنامه علمی فرهنگی (ارتباطات) ۱۷ می ۲۰۱۴ ص۱۷-۱۶)
روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی سال ۲۰۱۴، یاد آور یکصد وچهل و نهمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات (۱۸۶۵)است. نگاهی به تاریخ چشمگیر اتحادیه جهانی مخابرات، نقش درخشان این اتحادیه را دربرقراری ارتباط جهان با پیشرفته ترین و نوآورانه ترین وسایل ارتباطی، از عصر تلگراف تا عصر اینترنت و ارتباطات باند پهن تلفن همراه، برای ما نمایان می سازد، اکنون ما با وجود این امکانات، می توانیم در هر مکان و زمانی که بخواهیم، با دوستان، اعضای خانواده، همکاران و حتی اشیاء بی جان نیز ارتباط برقرار کنیم.
حق بر خورداری از ارتباطات باند پهن، محور مباحث جامعه اطلاعاتی است؛ این حق یک اصل کلیدی برای دسترسی عادلانه وجهان شمول به اطلاعات و دانش هایی است که انسانها قدرت نیل به خواسته ها و مقاصد سازنده و توسعه محور خود را به واسطه آنها به دست می آورند.

۹- ماهنامه علمی فرهنگی (ارتباطات) ۱۷ می ۲۰۱۴ ص۱۷-۱۶

امروزه برای تضمین اینکه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزارهای کارآمدی، مانند ارئه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حاکمیت، تجارت و بازرگانی، برای رسیدن به رشد پایدار اجتماعی و اقتصادی و رضایتمندی همه مشتریان شود، بر خورداری از ارتباطات باند پهن، امری حیاتی محسوب می شود.
بنابراین، اتحادیه جهانی مخابرات، خود را پایبند می داند که ارتباطات باند پهن، در اختیار همه جهانیان قرار گیرد و برای این مقصود، اراده و سیاست لازم را تقویت سازد.
اکنون بخوبی مشخص شده که توسعه دیجیتال، ابزار متحوّل کننده مسیر توسعه پایدار و ارائه خدمات نوین ارتباطی به مشتریان است وبه منظور دست یابی کامل به قابلیت های آن، بسیار ضروری است که شبکه های باند پهن پر سرعت را توسعه و ارتقاء دهیم و هزینه استفاده از آن را، به گونه ای مقرون به صرفه، جهان شمول و رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد فراهم سازیم.
در این راستا با تاکید فراوان اتحادیه جهانی مخابرات، در گنجاندن دستورکاری، با عنوان باند پهن برای توسعه پایدار، نیل به اهداف زیر می باشد:
– حمایت از کاربرد باند پهن تلفن همراه
– ترویج پیوسته فناوری های تلفن ثابت
– تاکید بر پاسخگویی به چالش های جهانی عصر حاضر، نظیر مقابله با دگرگونی های آب وهوایی و زیست محیطی می باشد.
شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر باند پهن، راه های میانبر توانمند ساز و قدرتمند برای دست یابی به سه اصل توسعه پایدار(رشد اقتصادی و مشتری مداری، تعادل محیط زیست) هستند.
لذا همه متخصصان و کارشناسان امر ارتباطات باید برای تحقق و عملیاتی ساختن موارد ذیل اهتمام ورزند.
۱- شناسایی کاستی های موجود در توسعه باند پهن، زیر ساخت ها، و ارتقای توسعه بسته های کاربردی و خدمات نوین به مشتریان.
۲- بررسی اولویت های سیاستگذاری عملی در زمینه تخصیص طیف فرکانس رادیویی و ماهواره ای برای باند پهن.
۳- تعریف الزامات دسترسی جهانی و مکانیسم های تامین مالی نوآورانه.
۴- شناسایی راه حل های پیشگامانه فنی، به ویژه برای گسترش دسترسی به باند پهن در مناطق روستایی کشورهای دارای کمترین نرخ توسعه و همچنین کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه.
با تاکید جناب آقای دکتر حمدون توره که بیایید منابع خود را روی هم جمع کنیم تا نقش کاتالیزوری فناوری های اطلاعات و ارتباطات را در راه نیل به توسعه پایدار به خدمت بگیرم. انجام این کار کلید دسترسی قطعی به آینده بهتر برای همه است.
بخش سوم:
۲-۳-۱- تاریخچه و سیر تحول مخابرات در جهان و ایران

عمارت کلاه فرنگی نخستین بنای ارتباطات بیسیم کشور درسال(۱۳۰۳)
مخابرات جهان
در سال ۱۸۴۴ میلادی آقای ساموئل مورس به وسیله دستگاهش (تلگراف) این جمله را مخابره کرد «وه که پروردگار چه کارهای شگفتی دارد.» سپس یک سال بعد قراردادهای بین المللی جهت رمزهای مورس بسته شد.
سال ۱۸۶۵ از سوی ناپلئون سوم در پاریس توسط ۲۰ کشور جهان اولین قرارداد بین المللی تلگراف نوشته شد. روز دهم مارس ۱۸۷۶ مصادف با دهم فروردین ۱۲۵۵ گراهام بل انگلیسی از اتاق خود به دستیارش در اتاق دیگر گفت: «آقای واتسن، بیایید با شما کار دارم» تا این که چهارده سال بعد (سال ۱۸۹۰) آقای « استروجر » سیستم تلفن خودکار را بنا نهاد.

ضمنا هم اکنون سیستم مخابرات کشوره
ا از طریق سیستم ITU (مقر بین المللی مخابرات) مبادلات فنی و تخصصی مورد نیاز همراه با استانداردهای مورد توافق را انجام می دهند.

مخابرات ایران
اسفند سال ۱۲۳۶ یعنی چهارده سال پس از مخابره اولین پیام تلگرافی مورس، سیستم تلگرافی مذبور در ایران زیر نظر علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه (وابسته دربار قاجار) و با همکاری یک نفر مازندرانی (رئیس وقت مدرسه دارالفنون) به نام رضا قلی خان الله باشی طبرستانی، توسط یکی از معلمین اتریشی (مسیو کوشش) با موفقیت آزمایش شد که جمله مخابره شده بدین شرح بود: «منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت…» بلافاصله کار سیم کشی بین کاخ ارک تا باغ لاله زار تهران شروع شد که در سال ۱۲۳۷ آغاز به کار نمود.
در تیر ماه ۱۲۳۸ نخستین خط نسبتا طولانی تلگراف به فاصله ۳۰۰ کیلو متر بین تهران و چمن سلطانیه (واقع در نزدیکی زنجان- اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه) دایر گردید. سال ۱۲۴۰ ارتباط تلگرافی تهران برقرار و سال ۱۲۴۱ خط تهران – گیلان نیز دایر شد. در سال ۱۲۴۲ برای اولین بار ارتباط تلگرافی ایران با روسیه از طریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *