پایان نامه - مقاله و پروژه

مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

اروپای شرقی شامل کشورهای لهستان-رمانی-بلغارستان واسلونی
آفریقای شمالی شامل کشورهای تونس ومصر
روسیه
یونان
رژیم صهیونیستی
بر طبق تحقیقات این موسسه ،ترکیه سرمایه گذاران خارجی را می بایست به سه حوزه هدایت میکرد: توریسم-کشاورزی وصنایع سبک(شامل ماشین آلات وتجهیزات وقطعات)
این موسسه سپس به مزیتهای بالقوه وبالفعل کشور ترکیه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذار است پرداخته وفهرستی از این مزیتها را به شرح زیر تهیه نمود.
الف: مزیتهای کلان اقتصادی: شامل مالیات وعوارض-نرخ ارز-تراز تجاری-ثبات اقتصادی-وضعیت عرضه وتقاضا-صادرات و واردات
ب: مزیتهای طبیعی: شامل موقعیت ژئو استراتژیک-مواد اولیه-نیروی کار
ج: مزیتهای سیاسی: شامل ثبات سیاسی کشور ومنطقه- نگرش دولت به سرمایه گذاری خارجی-عضویت در اتحادیه های بین المللی
د: مزیتهای بازاریابی:شامل اندازه بازار – نرخ رشد بازار – دسترسی به بازارهای جهانی – ساختار بازار
ه: مزیتهای کارایی: شامل هزینه دسترسی به منابع – هرینه های انتقال کالا – هرینه عضویت در اتحادیه ها- میزان صرفه به مقیاس- میزان مهارت نیروی کار ودسترسی به آنها – کمیت وکیفیت موسسات تحقیقاتی.
اقدام بعدی این موسسه بررسی هر یک از این مزیتها بود و نتیجه این بررسی نمره ای بود که به هر یک از این مزیتها داده شد که بیانگر سطح دسترسی ترکیه به این مزیتها بود شامل قوی- متوسط-ضعیف
در انتها این موسسه به وضع راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت- وبلند مدت جهت رفع نقاط ضعف واستفاده از نقاط قوت پرداخت که خلاصه ای از این برنامه ها را در ادامه مشاهده مینماییم:
راهبردهای کوتاه مدت:
کاهش نرخ تورم به تک رقمی
توسعه IT
انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا
بازنگری در فعالیتهای انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی
بازنگری در قوانین
راهبردهای میان مدت:
انطباق زیرساختها با استانداردهای بین المللی
افزایش سطح تحصیلات جامعه
توسعه اینترنت برای تمام اقشار جامعه
حمایت از خلاقیت ونوآوری
حفظ نرخ تورم تک رقمی
بسط وحفظ موسسات توسعه سرمایه گذاری
ترفیع سرمایه گذاری با اصلاحات سیاسی – اقتصادی
حذف موانع سرمایه گذاری از قبیل موانع فرهنگی- قانونی واداری
راهبردهای بلند مدت:
ایجاد وجهه جهانی برای کشور ترکیه
ایجاد ارتباط قوی تر بین مناطق آزاد تجاری ترکیه واتحادیه اروپا
تبدیل ترکیه به مرکز اقتصادی جنوب اروپا-منطقه بالکان-خاورمیانه وشمال آفریقا
عضویت در اتحادیه اروپا
رشد چشمگیر نرخ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سالهای ۲۰۰۴ تا۲۰۰۹ در ترکیه نشانگر آن است که ارکان این کشور به خوبی این راهبردها را در دست اجرا دارند.این اقدامات ترکیه منجر به جذب بسیاری از شرکتهای چند ملیتی گردیده که از جمله آنها میتوان به شرکتهای :
(Honda) – (Toyota) – (Ford) – (P&G) – (Philip Morris) – (Renault) – Cement Francias) – (Bosch) – (Mercedes) – (Siemens) – (Pirelli) – (Fiat) ، اشاره نمود.
طی این سالها این سالها این کشور پا را از این نقشه راه هم فراتر گذاشت وبرنامه هایی جهت جذب سرمایه هایی که به دنبال وقوع بحران اقتصادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز سایر کشورها از سراسر جهان ،خارج شدند را در دستور کار خود قرار داده و موفقیتهای خوبی را در این راستا به دست آورد.
طبق یک اصل اقتصادی اگر تقاضا در بازارهای داخلی کاهش یابد، انتقال سرمایه به بازارهای خارجی افزایش می یابد.[۲۵]
همچنین در زمان وقوع یک بحران اقتصادی شرکتهایی که بر اساس fdi وارد یک کشور شده اند سریعتر از بومی ها واکنش نشان میدهند[۲۶]
ترکیه از این اصول اقتصادی بیشترین بهره را برد واقدامات این کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی را به این کشور نموذ تا بهترین مقصد را برای سرمایه هایی که متعاقب وقوع حادثه ۱۱ دسامبر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گریزان شدند،فراهم آورد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.