پایان نامه - مقاله و پروژه

مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان Commercialisation Of R&D Fund تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.
به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوری- برخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان ۹۵درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان ۱۰۰ درصد ارزش کالای حمل شده
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:
دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.
دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملیMalaysian Brand
هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.
دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.
هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.
هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.
هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیئتهای بازاریاب
هزینه های تامین مالی صادرات
هزینه تبلیغات در خارج از کشور.
هزینه های تحقیقات بازاریابی.
هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.
هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.
هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.
هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.
هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.
هزینه های نگاهداری انبار در خارج برای عرضه کالاهای صادراتی.
عدم دریافت مالیات بر فروش از کالاهای صادراتی.
هزینه های تبلیغ در اینترنت ونشریات تخصصی .
هزینه تحقیق جهت اجرای پروژه های تولیدی در خارج از مالزی
معافیتهای مالیاتی مالزی- علاوه بر موارد فوق- به شرح زیر است:
۱۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۳۰% است.
۱۵درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۵۰% است
۱۰درصد درآمد ناشی از فروش انواع میوه وگلهای تزئینی.
۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات خدمات(خدمات مشورتی، مهندسی ساختمان، بازاریابی ، ارائه خدمات مشورتی تجاری، آموزشی،بهداشتی .
شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه نمایشگاههای خارجی است یا مجریان فعالیتهای گردشگری هستند از پرداخت مالیات بر درآمد به طور کامل معاف هستند.[۳۷]
صنعتی شدن سریع مالزی نتیجه گشودن درهای کشور بر روی سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی بوده است . بخش تولید مصنوعات کارخانه ای موتور محرک رشد اقتصاد مالزی است که ناشی از رشد مداوم سرمایه گذاری های جدید و سرمایه گذاریهای مجدد شرکتهای چند ملیتی و محلی است.[۳۸]
مزایای حضورشرکت های فراملی درمالزی :
منافع و مزایای متعددی ازحضور شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی عاید مالزی شده است[۳۹] که عبارتند از:
سرمایه گذاری ها  تامین مالی، وام های بین شرکتی و حدوداً ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتاً متعلق به شرکت های چند ملیتی است .
شرکت های چند ملیتی از حدود ۴۰ کشور در ۳۰۰۰ پروژه صنعتی در مالزی سرمایه گذارکرده اند. برخی از این شرکت ها عبارتند از[۴۰] :
Matsushita – Motorola -Sony – BPAMOCO – Acer – Ericsson- BASF – IDEMITSU –
شرکت های صنعتی متعلق به خارجی ها در مالزی ۵۵۷،۸۲۸ نفر را بکار گرفته اند .
دسترسی به بازارهای جدید بدلیل حضور گسترده شرکت های چند ملیتی و فراملی در بخش مصنوعات کارخانه ای مالزی و شبکه های گسترده بین المللی آنها، این کشور قادر به نفوذ د ر بازارهای جدید گردیده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است