روانشناسی – تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری

روانشناسی – تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری

 

 

 

 

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

لازمه که پژوهشگر قبل از جمع آوری اطلاعات و  داده های تحقیق ، گذشته تحقیق خود رو به صورت مفصل مطالعه و جفت و جور کرده ، تلاش کنه که از تجارب محققان قبلی به نفع اجراء هرچه بهتر تحقیق خود ، سود جوید( عباس زاده ، ۱۳۸۰، ص ۱۳۳ ). همانطوریکه قبلا ذکر شد خلاقیت و تفکر خلاق در میدون زندگی اجتماعی آدم و تعیین سرنوشت جوامع مخصوصا از نظر دسترسی به پیشرفت و رفاه بس مهم و ارزشمنده چون که فرض براینه که بیشتر از هرچیز پیشرفت جوامع و خوشبختی آدم با این عنصر فکری ربط داره .  بنا براین جنبه های جور واجور خلاقیت (از جمله خلاقیت فردی و سازمانی و…) و یافته های اون در طول تاریخ و در همه جوامع مخصوصا کشورای پیشرفته مورد تحقیق و توجه بوده و براین پایه پروژه های فراوون تحقیقاتی ، کتب ، مجلات ، و سایتا اینترنتی در مورد موضوع هست .

خلاقیت

بدون استثناء همه نظامهای آموزشی پویا ،  مراکزعلمی –  پژوهشی مشهور،  بنگاههای بزرگ          اقتصادی – تولیدی موفق ، حتی سازمانهای اداری موفق  دنیا و… جهت حفظ  موجودیت خود و همراهی با قافله پیشرفت وهمچنین  رسیدن به سازگاری موثر،  نه فقط به این مهم توجه دارن بلکه با تشکیل واحدهای حمایتی هزینه های سنگینی خرج و با انجام تحقیقات علمی از هرگونه فکر و عمل خلاقانه پشتیبانی می کنن . بنابرآنچه ذکر شد حالا خوبیش اینه با بررسی کتب ، لیست پایان نامه ها ، مقلات علمی ، سایتای رایانه ای و… مشخص می شه موضوع خلاقیت از گذشته وسابقه علمی غنی برخورداره که ذیلا عناوین تعدادی از منابع موجوداعلام می گرد.

اقتصادی

[۱] – Accomplished researchs

Share