دانلود پایان نامه

کنترل و سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران دریافتند که افراد با سطح هوش هیجانی بالا و منبع کنترل درونی از سلامت روانشناختی بهتری برخوردارند. نتایج تحلیل رگرسیون این تحقیق نشان داد که ۹/۵۸ از کل واریانس سلامت روانشناختی توسط هوش هیجانی فرد پیش‌بینی می شود.
بیانی و همکاران (۱۳۸۷) در بررسی رابطه بین ابعاد بهزیستی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، پنج عامل شخصیت، مهارت اجتماعی، هوش هیجانی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید