عمومی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون، درمان شناختی – رفتاری، درمان دارویی

متغیر
مرحله
گروه
آزمایش
کنترل
میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
میانگین (M)
انحراف استاندارد (SD)
درمان شناختی – رفتاری
پیش آزمون
۳.۱۰
۰.۷۳
۲.۹۰
۰.۷۳
پس آزمون
۵
۰.۹۴
۳.۱۰
۰.۵۶
درمان دارویی
پیش آزمون
۳
۰.۶۶
۳.۳۰
۰.۶۷
پس آزمون
۵.۴۰
۰.۸۴
۳.۶۰
۰.۶۹
درمان ترکیبی
پیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *